ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561

ขอเชิญเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนชาวนาเข้าร่วม...

more...

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 24/2561 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 23/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลโนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 22/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลโนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 21/2561 ประชุมคณะกรรมการไทยนิยม ยั่งยืน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นางศิริพร ประทุมวงศ์ เกษ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 20/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลโนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ ...

more...

more...

วิดิโอ การเกษตรอำเภอหนองเรือ

                         

ไร่นาสวนผสม หมู่ 9 ยางคำ                     ปลูกผักขจร  ต.โนนสะอาด                     ปลูกผักขจร  ในบ่อซีเมนต์

           

เห็ดฟางกองเตี้ย  ต.หนองเรือ                น้ำหมักชีวภาพ  ต.โนนทอง

 

ดูเพิ่มเติม...

 

วิดิทัศน์ ด้านการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ

                       

   ถอดองค์ความรู้ ศพก. อ.หนองเรือ        แนะนำ ศพก.อำเภอหนองเรือ            Filed day  อ.หนองเรือ 2560

 

    

    54  ปี ฮีตฮอยอีสาน อ.หนองเรือ

 

ดูเพิ่มเติม...

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอหนองเรือ

                       

        ไร่องุ่นเบญจพร                          ผักไฮโดรโปนิกส์ ไร่เบญจพร              แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่ 7 บ้านผือ