ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 40/2564 งานวันถ่ายทอดเทคโลยี ( Field Day) อ.เวียงเก่า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไชยยศ สอนถม ...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 39/2564 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอหนองเรือ ประจำเดือนมีนาคม ภา

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไชยยศ สอนถม ...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 38/2564 วิทยากรโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไชยยศ สอนถม...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 37/2564 ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร กลุ่มวิสากิจชุมชน พืชผักปลอดภัย บ้านหัว

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไชยยศ สอนถม เกษต...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 36/2564 จัดเวทีประชาคม นาแปลงใหญ่ อำเภอหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไชยยศ สอนถ...

more...

more...

วิดิโอ การเกษตรอำเภอหนองเรือ

                         

ไร่นาสวนผสม หมู่ 9 ยางคำ                     ปลูกผักขจร  ต.โนนสะอาด                     ปลูกผักขจร  ในบ่อซีเมนต์

                    

เห็ดฟางกองเตี้ย  ต.หนองเรือ                น้ำหมักชีวภาพ  ต.โนนทอง          งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

                                                                               

 ปลาส้มแม่สมจิตร                             ชุมชนเลี้ยงไก่ไข่ บ้านนาหว้า          เกษตรผสมผสาน ผู้ใหญ่แทน

             

 Field Day 2562                         ผักปลอดสารพิษบ้านหนองนกเขียน   ถอดองค์ความรู้ ศพก. อ.หนองเรือ

           

 แนะนำ ศพก.อำเภอหนองเรือ         Filed day อ.หนองเรือ 2560          54 ปี ฮีตฮอยอีสาน อ.หนองเรือ

 

          

Flied Day อ.หนองเรือ2561                จัดทำวิดิทัศน์การทำปลาส้ม          โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

วิดิทัศน์ ด้านการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ

                     

   ถอดองค์ความรู้ ศพก. อ.หนองเรือ        แนะนำ ศพก.อำเภอหนองเรือ            Filed day  อ.หนองเรือ 2560

 

             

    54  ปี ฮีตฮอยอีสาน อ.หนองเรือ        Flied Day อ.หนองเรือ2561             จัดทำวิดิทัศน์การทำปลาส้ม

 

 

 

 

 

    โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

 

ดูเพิ่มเติม...

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอหนองเรือ

                       

        ไร่องุ่นเบญจพร                          ผักไฮโดรโปนิกส์ ไร่เบญจพร              แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่ 7 บ้านผือ