ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ถอดองค์ความรู้ ศพก.อำเภอหนองเรือ

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประจำเดือน ธันวาคม ฉบับที่ 31/2564 จัดเตรียมงานส่งเสริมการหยุดเผา ในพื้นที่การเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายไชยยศ สอนถ...

ข่าวประจำเดือน ธันวาคม ฉบับที่ 30/2564 นิเทศงาน โครงการส่งเสริมการเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายไชยยศ สอนถม...

ข่าวประจำเดือน ธันวาคม ฉบับที่ 29/2564 “จัดเวทีวิเคราะห์ จัดทำแผนปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่”

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไชยยศ สอนถม เก...

ข่าวประจำเดือน ธันวาคม ฉบับที่ 28/2564 “จัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนข้อมูลแปลงใหญ่”

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายไชยยศ สอนถม ...

ข่าวประจำเดือน ธันวาคม ฉบับที่ 27/2564 ประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2564

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไชยยศ สอน...

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนภัยศัตรูพืช ประจำเดือนมกราคม 2565

    

 

วิดิโอ การเกษตรอำเภอหนองเรือ

                         

ไร่นาสวนผสม หมู่ 9 ยางคำ                     ปลูกผักขจร  ต.โนนสะอาด                     ปลูกผักขจร  ในบ่อซีเมนต์

                    

เห็ดฟางกองเตี้ย  ต.หนองเรือ                น้ำหมักชีวภาพ  ต.โนนทอง          งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

                                                                               

 ปลาส้มแม่สมจิตร                             ชุมชนเลี้ยงไก่ไข่ บ้านนาหว้า          เกษตรผสมผสาน ผู้ใหญ่แทน

             

 Field Day 2562                         ผักปลอดสารพิษบ้านหนองนกเขียน   ถอดองค์ความรู้ ศพก. อ.หนองเรือ

           

 แนะนำ ศพก.อำเภอหนองเรือ         Filed day อ.หนองเรือ 2560          54 ปี ฮีตฮอยอีสาน อ.หนองเรือ

 

          

Flied Day อ.หนองเรือ2561                จัดทำวิดิทัศน์การทำปลาส้ม          โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

วิดิทัศน์ ด้านการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ

                     

   ถอดองค์ความรู้ ศพก. อ.หนองเรือ        แนะนำ ศพก.อำเภอหนองเรือ            Filed day  อ.หนองเรือ 2560

 

             

    54  ปี ฮีตฮอยอีสาน อ.หนองเรือ        Flied Day อ.หนองเรือ2561             จัดทำวิดิทัศน์การทำปลาส้ม

 

 

 

 

 

    โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

 

ดูเพิ่มเติม...

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอหนองเรือ

                       

        ไร่องุ่นเบญจพร                          ผักไฮโดรโปนิกส์ ไร่เบญจพร              แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่ 7 บ้านผือ