ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

ข่าวเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 30/2563 แจกสิ่งของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบโควิค 19 ต.บ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม2563 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ ...

ข่าวเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 29/2563 บริการเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ โควิค 19 อ.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม2563 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ ...

ข่าวเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 28/2563 ตรวจแปลงเกษตรกร Smartfarmer อ.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม2563 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ ...

ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม ฉบับที่ 27/2563 ตรวจแปลงเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบโควิค 19

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ เกษ...

ข่าวเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 26/2563 อบรมเกษตรกรทำปุ๋ยหมักและเชื้อไตรโคโดม่า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุ...

more...

more...

วิดิโอ การเกษตรอำเภอหนองเรือ

                         

ไร่นาสวนผสม หมู่ 9 ยางคำ                     ปลูกผักขจร  ต.โนนสะอาด                     ปลูกผักขจร  ในบ่อซีเมนต์

                    

เห็ดฟางกองเตี้ย  ต.หนองเรือ                น้ำหมักชีวภาพ  ต.โนนทอง          งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

                                                                               

 ปลาส้มแม่สมจิตร                             ชุมชนเลี้ยงไก่ไข่ บ้านนาหว้า          เกษตรผสมผสาน ผู้ใหญ่แทน

             

 Field Day 2562                         ผักปลอดสารพิษบ้านหนองนกเขียน   ถอดองค์ความรู้ ศพก. อ.หนองเรือ

           

 แนะนำ ศพก.อำเภอหนองเรือ         Filed day อ.หนองเรือ 2560          54 ปี ฮีตฮอยอีสาน อ.หนองเรือ

 

          

Flied Day อ.หนองเรือ2561                จัดทำวิดิทัศน์การทำปลาส้ม          โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

วิดิทัศน์ ด้านการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ

                     

   ถอดองค์ความรู้ ศพก. อ.หนองเรือ        แนะนำ ศพก.อำเภอหนองเรือ            Filed day  อ.หนองเรือ 2560

 

             

    54  ปี ฮีตฮอยอีสาน อ.หนองเรือ        Flied Day อ.หนองเรือ2561             จัดทำวิดิทัศน์การทำปลาส้ม

 

 

 

 

 

    โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

 

ดูเพิ่มเติม...

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอหนองเรือ

                       

        ไร่องุ่นเบญจพร                          ผักไฮโดรโปนิกส์ ไร่เบญจพร              แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่ 7 บ้านผือ