ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประจำเดือน มกราคม ฉบับที่ 23/2564 ประชุมโครงการผ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชดำริ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายไชยยศ สอนถม เก...

ข่าวประจำเดือน มกราคม ฉบับที่ 22/2564 อบรมโครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย กิจกรรมอบรมการส่งเสริมการ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไชยยศ สอนถม เก...

ข่าวประจำเดือน มกราคม ฉบับที่ 21/2564 ตรวจแปลงเกษตรกรเกษตรผสมผสาน ต.โนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสดี ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายไชยยศ สอนถม ...

ข่าวประจำเดือน มกราคม ฉบับที่ 20/2564 จัดเวทีชุมชนและวิเคราะห์จัดทำแผนแปลงใหญ่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไชยยศ สอนถม...

ข่าวประจำเดือน มกราคม ฉบับที่ 19/2564 ตรวจแปลงเกษตรเกษตรกร เกษตรผสมผสาน ต.โนนทัน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไชยยศ สอนถม เกษ...

more...

more...

วิดิโอ การเกษตรอำเภอหนองเรือ

                         

ไร่นาสวนผสม หมู่ 9 ยางคำ                     ปลูกผักขจร  ต.โนนสะอาด                     ปลูกผักขจร  ในบ่อซีเมนต์

                    

เห็ดฟางกองเตี้ย  ต.หนองเรือ                น้ำหมักชีวภาพ  ต.โนนทอง          งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

                                                                               

 ปลาส้มแม่สมจิตร                             ชุมชนเลี้ยงไก่ไข่ บ้านนาหว้า          เกษตรผสมผสาน ผู้ใหญ่แทน

             

 Field Day 2562                         ผักปลอดสารพิษบ้านหนองนกเขียน   ถอดองค์ความรู้ ศพก. อ.หนองเรือ

           

 แนะนำ ศพก.อำเภอหนองเรือ         Filed day อ.หนองเรือ 2560          54 ปี ฮีตฮอยอีสาน อ.หนองเรือ

 

          

Flied Day อ.หนองเรือ2561                จัดทำวิดิทัศน์การทำปลาส้ม          โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

วิดิทัศน์ ด้านการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ

                     

   ถอดองค์ความรู้ ศพก. อ.หนองเรือ        แนะนำ ศพก.อำเภอหนองเรือ            Filed day  อ.หนองเรือ 2560

 

             

    54  ปี ฮีตฮอยอีสาน อ.หนองเรือ        Flied Day อ.หนองเรือ2561             จัดทำวิดิทัศน์การทำปลาส้ม

 

 

 

 

 

    โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

 

ดูเพิ่มเติม...

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอหนองเรือ

                       

        ไร่องุ่นเบญจพร                          ผักไฮโดรโปนิกส์ ไร่เบญจพร              แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่ 7 บ้านผือ