popup

ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ธ สถิตในใจ ไทยทั่วหล้า

more...

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิช...

มอบปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือพร้อมเจ้าหน้าที่ มอบปุ๋...

ประชุม MM

15 พฤษภาคม 2560. เวลา 09.30 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ...

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ( DM)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงแผนการปฏิ...

more...

more...

more...

more...

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...