ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561

ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกแห่ง ...

more...

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

ฉบับที่ 14/2562 ต้อนรับท่านเกษตรจังหวัดขอนแก่น

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ ...

ฉบับที่ 13/2562 วิทยากรเกษตรทฤษฎีใหม่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ ...

ฉบับที่ 12/2562 ร่วมงานจิตอาสาทำความดี

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ ...

ฉบับที่ 11/2562 ชี้แจงการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เก...

ฉบับที่ 10/2562 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอห...

more...

more...

วิดิโอ การเกษตรอำเภอหนองเรือ

                         

ไร่นาสวนผสม หมู่ 9 ยางคำ                     ปลูกผักขจร  ต.โนนสะอาด                     ปลูกผักขจร  ในบ่อซีเมนต์

                    

เห็ดฟางกองเตี้ย  ต.หนองเรือ                น้ำหมักชีวภาพ  ต.โนนทอง               งานวันถ่ายทอดเทคโนโลี (Field Day) อ.หนองเรือ

 

ดูเพิ่มเติม...

 

วิดิทัศน์ ด้านการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ

                     

   ถอดองค์ความรู้ ศพก. อ.หนองเรือ        แนะนำ ศพก.อำเภอหนองเรือ            Filed day  อ.หนองเรือ 2560

 

             

    54  ปี ฮีตฮอยอีสาน อ.หนองเรือ        Flied Day อ.หนองเรือ2561             จัดทำวิดิทัศน์การทำปลาส้ม

 

  

 

 

  

    โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

 

ดูเพิ่มเติม...

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอหนองเรือ

                       

        ไร่องุ่นเบญจพร                          ผักไฮโดรโปนิกส์ ไร่เบญจพร              แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่ 7 บ้านผือ