ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประจำเดือนตุลาคม ฉบับที่ 46/2562 ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 0900 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ ...

ข่าวประจำเดือนตุลาคม ฉบับที่ 45/2562 ร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 0900 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ เ...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม ฉบับที่ 44/2562 ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจพื้นที่ ต.บ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์...

ข่าวเดือนตุลาคม ฉบับที่ 43 /2562 ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ ...

ข่าวประจำเดือนตุลาคม ฉบับที่ 42/2562 ร่วมงานวันรวมใจชาวไร่อ้อย

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์...

more...

more...

วิดิโอ การเกษตรอำเภอหนองเรือ

                         

ไร่นาสวนผสม หมู่ 9 ยางคำ                     ปลูกผักขจร  ต.โนนสะอาด                     ปลูกผักขจร  ในบ่อซีเมนต์

                    

เห็ดฟางกองเตี้ย  ต.หนองเรือ                น้ำหมักชีวภาพ  ต.โนนทอง          งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

                                                                               

 ปลาส้มแม่สมจิตร                             ชุมชนเลี้ยงไก่ไข่ บ้านนาหว้า          เกษตรผสมผสาน ผู้ใหญ่แทน

             

 Field Day 2562                         ผักปลอดสารพิษบ้านหนองนกเขียน   ถอดองค์ความรู้ ศพก. อ.หนองเรือ

           

 แนะนำ ศพก.อำเภอหนองเรือ         Filed day อ.หนองเรือ 2560          54 ปี ฮีตฮอยอีสาน อ.หนองเรือ

 

          

Flied Day อ.หนองเรือ2561                จัดทำวิดิทัศน์การทำปลาส้ม          โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

วิดิทัศน์ ด้านการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ

                     

   ถอดองค์ความรู้ ศพก. อ.หนองเรือ        แนะนำ ศพก.อำเภอหนองเรือ            Filed day  อ.หนองเรือ 2560

 

             

    54  ปี ฮีตฮอยอีสาน อ.หนองเรือ        Flied Day อ.หนองเรือ2561             จัดทำวิดิทัศน์การทำปลาส้ม

 

 

 

 

 

    โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

 

ดูเพิ่มเติม...

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอหนองเรือ

                       

        ไร่องุ่นเบญจพร                          ผักไฮโดรโปนิกส์ ไร่เบญจพร              แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่ 7 บ้านผือ