ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ

 

ถนนมะลิวรรณ ตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210 

 

 

  • โทรศัพท์ : 0-43294-003
  • โทรสาร : 0-43294-003
  • อีเมล์ : kk_nongrua@doae.go.th 

 

 Contact Us   

=>