ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2560

ขอเชิญเกษตรกร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2560 โดยสามารถติดต่อได้ ณ สำนักงานเ...

more...

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

จัดงานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร Field day

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ จัดงานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิ...

จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ อาสาสมัครเ...

จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่

พฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรม...

ประชุม ศปถ.

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุม ศปถ. ณ เทศบาลตำบลหนอ...

ประชุมเตรียมความพร้อม Filed day อ.หนองเรือ

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมคว...

more...

more...

more...

more...

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...