ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2560

ขอเชิญเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ...

more...

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

วิทยากรบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพ...

ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายเท...

เข้าร่วมประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เ...

ตรวจสอบพื้นที่่ประสบภัยน้ำท่วม ต.บ้านผือ

วันที่ 12 ตุลาคม เวลา 13.00 น. นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกตรวจพื้นที่ประสบภั...

จัดเวทีชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟู ฯ ชุมชน

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา...

more...

more...

more...

more...

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...