ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561

ขอเชิญเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนชาวนาเข้าร่วม...

more...

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 31/2561 งานโครงการฝึกอบรมเกษตรกร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ ...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 30/2561 ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 29/2561 ดูสถานที่จัดงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ ...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 28/2561 ร่วมอบรมชุดปฏิบัติการสมานฉันท์ ฯ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ ...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 27/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 19 ต.โนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์...

more...

more...

วิดิโอ การเกษตรอำเภอหนองเรือ

                         

ไร่นาสวนผสม หมู่ 9 ยางคำ                     ปลูกผักขจร  ต.โนนสะอาด                     ปลูกผักขจร  ในบ่อซีเมนต์

           

เห็ดฟางกองเตี้ย  ต.หนองเรือ                น้ำหมักชีวภาพ  ต.โนนทอง

 

ดูเพิ่มเติม...

 

วิดิทัศน์ ด้านการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ

                       

   ถอดองค์ความรู้ ศพก. อ.หนองเรือ        แนะนำ ศพก.อำเภอหนองเรือ            Filed day  อ.หนองเรือ 2560

 

    

    54  ปี ฮีตฮอยอีสาน อ.หนองเรือ

 

ดูเพิ่มเติม...

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอหนองเรือ

                       

        ไร่องุ่นเบญจพร                          ผักไฮโดรโปนิกส์ ไร่เบญจพร              แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่ 7 บ้านผือ