ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2560

ขอเชิญเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ...

more...

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

ฉบับที่ 20/2560 ตรวจรับ ปุ๋ยโครงการศูนย์ข้าวชุมชน

วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ น...

ฉบับที่ 19/2560 ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นาง บุญนิศา พรมแพง เจ้าพนักงานธุรการ รับปรับป...

ฉบับที่ 18/2560 วิทยากรโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นาย...

ฉบับที่ 17/2560 ตรวจปัจจัยโครงการ 9101 ฟื้นฟู กลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดไข่

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ น...

ฉบับที่ 16/2560 วิทยากรอบรมเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ น...

more...

more...

more...

more...

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...