ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2560

ขอเชิญเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ...

more...

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

ร่วมประชุมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันศุกร์ ที่4สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นาย...

ตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ ชุมชนบ้านผือ โครงการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก

วันศุกร์ ที่4สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือมอบหมายให้นายทำน...

ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ 9 101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ของชุมชนโนนทองและชุมชนภูมูลเบ้า ตำบลโนนทอง

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือมอบหมายให้น...

ประชุมเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ระดับ อำเภอ

วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นางบุญ...

ประชุมประจำเดือน DM

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้า...

more...

more...

more...

more...

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...