ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561

ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกแห่ง ...

more...

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

ฉบับที่ 34/2561 กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษ...

ฉบับที่ 33/2561 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชนบ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เ...

ฉบับที่ 32/2561 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชนนาหว้า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ ...

ฉบับที่ 31/2561 ติดตามนาแปลงใหญ่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ ...

ฉบับที่ 30/2561 จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ ...

more...

more...

วิดิโอ การเกษตรอำเภอหนองเรือ

                         

ไร่นาสวนผสม หมู่ 9 ยางคำ                     ปลูกผักขจร  ต.โนนสะอาด                     ปลูกผักขจร  ในบ่อซีเมนต์

                    

เห็ดฟางกองเตี้ย  ต.หนองเรือ                น้ำหมักชีวภาพ  ต.โนนทอง               งานวันถ่ายทอดเทคโนโลี (Field Day) อ.หนองเรือ

 

ดูเพิ่มเติม...

 

วิดิทัศน์ ด้านการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ

                     

   ถอดองค์ความรู้ ศพก. อ.หนองเรือ        แนะนำ ศพก.อำเภอหนองเรือ            Filed day  อ.หนองเรือ 2560

 

             

    54  ปี ฮีตฮอยอีสาน อ.หนองเรือ        Flied Day อ.หนองเรือ2561             จัดทำวิดิทัศน์การทำปลาส้ม

 

  

 

 

  

    โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

 

ดูเพิ่มเติม...

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอหนองเรือ

                       

        ไร่องุ่นเบญจพร                          ผักไฮโดรโปนิกส์ ไร่เบญจพร              แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่ 7 บ้านผือ