ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561

ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกแห่ง ...

more...

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 105/2561 จัดอบรมกลุ่มยุวเกษตรกร อ.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 104/2561 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 พร้อมมอบใบประกาศ ชุมชนโนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 103/2561 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างเกษตรกรรายย่อยฯ ชุ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 102/2561 มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 101/2561 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ ...

more...

more...

วิดิโอ การเกษตรอำเภอหนองเรือ

                         

ไร่นาสวนผสม หมู่ 9 ยางคำ                     ปลูกผักขจร  ต.โนนสะอาด                     ปลูกผักขจร  ในบ่อซีเมนต์

                    

เห็ดฟางกองเตี้ย  ต.หนองเรือ                น้ำหมักชีวภาพ  ต.โนนทอง               งานวันถ่ายทอดเทคโนโลี (Field Day) อ.หนองเรือ

 

ดูเพิ่มเติม...

 

วิดิทัศน์ ด้านการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ

                       

   ถอดองค์ความรู้ ศพก. อ.หนองเรือ        แนะนำ ศพก.อำเภอหนองเรือ            Filed day  อ.หนองเรือ 2560

 

         

    54  ปี ฮีตฮอยอีสาน อ.หนองเรือ        Flied Day อ.หนองเรือ2561

 

ดูเพิ่มเติม...

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอหนองเรือ

                       

        ไร่องุ่นเบญจพร                          ผักไฮโดรโปนิกส์ ไร่เบญจพร              แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่ 7 บ้านผือ