ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 31/2561 งานโครงการฝึกอบรมเกษตรกร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ ...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 30/2561 ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าห...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 29/2561 ดูสถานที่จัดงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นาย...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 28/2561 ร่วมอบรมชุดปฏิบัติการสมานฉันท์ ฯ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นา...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 27/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 19 ต.โนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 26/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 17 ต.โนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 25/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 16 ต.โนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 24/2561 ร่วมงานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(ด้านพืช)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย น...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 23/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 7 ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 22/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 10 ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให...