ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 34/2561 กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ...

ฉบับที่ 33/2561 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชนบ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายเดชา ศรีเชียงสา น...

ฉบับที่ 32/2561 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชนนาหว้า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายเดชา ศรีเชียงสา...

ฉบับที่ 31/2561 ติดตามนาแปลงใหญ่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายเดชา ศรีเชียงสา ...

ฉบับที่ 30/2561 จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร...

ฉบับที่ 29/2561 วางพวงมาลาและถวายบังคม วันปิยะมหาราช

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษต...

ฉบับที่ 28/2561 ร่วมทำบุญตักบาตร วันปิยะมหาราช

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร...

ฉบับที่ 27/2561 ร่วมงานสินค้าดี ตำบลกุดกว้าง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนอง นายชัยพร ป่วนกระโทก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิ...

ฉบับที่ 26/2561 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชนกุดกว้าง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโทก นักวิชา...

ฉบับที่ 25/2561 ประชุมแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโทก นักวิชาการส่ง...