ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนตุลาคม ฉบับที่ 46/2562 ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 0900 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร...

ข่าวประจำเดือนตุลาคม ฉบับที่ 45/2562 ร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 0900 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม ฉบับที่ 44/2562 ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจพื้นที่ ต.บ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอ...

ข่าวเดือนตุลาคม ฉบับที่ 43 /2562 ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร...

ข่าวประจำเดือนตุลาคม ฉบับที่ 42/2562 ร่วมงานวันรวมใจชาวไร่อ้อย

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหน...

ข่าวเดือน ตุลาคม ฉบับที่ 41 /2562 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองเรือ ประจำเดือนตุลาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู น...

ข่าวเดือน ตุลาคม ฉบับที่ 40 /2562 กิจกรรมจิต เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตำบลโนนทัน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู น...

ข่าวเดือนตุลาคม ฉบับที่ 39/2562 กิจกรรมจิต เราทำความดี ด้วยหัวใจ ต.โนนสะอาด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมา...

ข่าวเดือนตุลาคม ฉบับที่ 38/2562 ร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลกุดกว้าง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมา...

ข่าวประจำเดือนตุลาคม ฉบับที่ 37 /2562 จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำ...