ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 14/2562 ต้อนรับท่านเกษตรจังหวัดขอนแก่น

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเ...

ฉบับที่ 13/2562 วิทยากรเกษตรทฤษฎีใหม่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด...

ฉบับที่ 12/2562 ร่วมงานจิตอาสาทำความดี

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายเดชา ศรีเชียงสา...

ฉบับที่ 11/2562 ชี้แจงการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ และ ธกส.สาขาดอนโมง อ.หนองเรือ ...

ฉบับที่ 10/2562 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ...

ฉบับที่ 9/2562 ตรวจแปลงแมลงศัตรูพืช(หนอนกระทู้พันธุ์ใหม่)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรือง...

ฉบับที่ 8/2562 ชี้แจงแนะแนวทางการผลิตพืชผลทางการเกษตรนำส่ง Top Supermarket

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร้าน Top Su...

ฉบับที่ 7/2562 ร่วมงานกาชาดร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงสา น...

ฉบับที่ 6/2562 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.จระเข้ ประจำเดือนมกราคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู...

ฉบับที่ 5/2562 สวัสดีปีใหม่ ท่านนายอำเภอ ปี 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร...