ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ต.บ้านผือ

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นพยานตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุมชน บ...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ยางคำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13 .00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา...

ตรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด ต.บ้านกง

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ 1,3,5 และ 9 ต...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.จระเข้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ...

ประชุมคณะกรรมการ ฟื้นฟู

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอและคณะกรรมการโครงการ 9101ฯ ประชุมค...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองเรือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองเรือ ประจำเดือนพฤศจิกาย...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ( DM)

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ( DM) เพื่อวางแผนและ...

วิทยากรบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญก...

ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา...

เข้าร่วมประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม รับฟังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ความช่ว...