ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 23/2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา อบก.

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายทำนอง หล่ายจา...

ฉบับที่ 22/2561 ประชุมคณะกรรมการรับสมัคร สว.อำเภอหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการรับสม...

ฉบับที่ 21/2561 ร่วมบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษต...

ฉบับที่ 20/2561 ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ลุ่มน้ำเชิญ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชล...

ฉบับที่ 19/2561 ประชุมการสมัครเลือกตั้ง สว. อำเภอหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมการสมัคร...

ฉบับที่ 18/2561 วิทยากรโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชี...

ฉบับที่ 17/2561 โครงการ “ทำดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสา ร่วมใจพัฒนาชุมชน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการ...

ฉบับที่ 16/2561 ประชุม MM สัปดาห์ที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่ (MM สัปดาห์ท...

ฉบับที่ 15/2561 ร่วมงานกฐินอำเภอหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานกฐินอำเภอหนองเรือ ทอดถวาย ณ วัดป...

ฉบับที่ 14/2561 ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายชัยพร ป่วนกระโทก นักวิชาการส่งเสร...