ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 16/ 2561 อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้...

ฉบับที่ 15/ 2561 โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart farmer)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ อบรม โครงการ...

ฉบับที่ 14/ 2561 ประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมรับฟังกา...

ฉบับที่ 13/ 2561 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง ครั้งที่ 2

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง ครั้งที่ 2 กิจกรรมหลักพัฒนาอาชีพต...

ฉบับที่ 12 /2561 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ จัดทำแผน ศพก.

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประ...

ฉบับที่ 11/2561 ประชุม DM ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้า...

ฉบับที่ 10/2561 จัดเวทีชุมชน ต.บ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ นายเดชา ...

ฉบับที่ 9/2561 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประ...

ฉบับที่ 8/2561 ตรวจรับปุ๋ยโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ ตรวจรับปุ๋ย...

ฉบับที่ 7/ 2561 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ น...