ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ตรวจรับเอกสารการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ตามโครงการ 9101

วันที่พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ตรวจรับเอกสารการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ตามโครงการ9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระ...

ตรวจรับพันธุ์พืช ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ตรวจรับพันธุ์พืช ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิ...

ประชุมหัวหน้าส่วน โครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมีฯ

วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 เวลา13.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่พร้อมกำนันทุกตำบลเพื่อปรึกษาหารือและชี้แจงโครงการ 9101 ตาม...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม

วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองเรือ ประจำเดือน กรกฎาคม...

ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี ฯ

วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบาร...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน อำเภอหนองเรือ ประจำเดือน กรกฎาคม ณ ห้อง...

สัมมนาโครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่เสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 60 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องโครงการ9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเก...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้...

งานวันต่อต้านยาเสพติด

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ ต.หนองเรือ อ....

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองเรือ

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองเรือ ประจำเดือนมิถุนายน เพื่...