ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 40/2561 รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายพันลภ เรือง...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 39/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 7 ตำบลบ้านกง ครั้งที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชีย...

ฉบับที่ 39/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 7 ตำบลบ้านกง ครั้งที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชีย...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 38/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลหนองเรือ ครั้งที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 37/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 2 ตำบลบ้านกง ครั้งที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงสา...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 36/2561 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน ต.จระเข้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายพันลภ เรืองหนู ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 35/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลบ้านกง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียง...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 34/2561 มอบสารละลายฟอสเฟตโครงการข้าวหอมมะลิครบวงจร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบสารละลายฟอสเฟตโครงการเพิ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 33/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลบ้านกง ครั้งที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียง...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 32/2561 สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ หมู่ 5 บ้านนาหว้า ต. บ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจา...