ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าวครบวงจร

พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายสมคิด วงศ์วทัญญูเกษตร อำเภอหนองเรือ จัดอบรมโคร...

ประชุมชี้แจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2560

วันที่ 24 พฤษภาคม2560. เวลา 17.00 น. นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสรมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2560. แก่ผู้นำช...

อบรม โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริการเกษตรชำนาญการ. ได้รับมอบหมายจากนายสมคิด วงศ์วทัญญู. เกษตรอำเภอหนองเรือ จัดอบรม โครง...

ข้าวครบวงจร ต.บ้านผือ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ จัดอบรมเกษตรกรโค...

จัดอบรมข้าวครบวงจร ต.บ้านผือ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายทำนอง หล่ายจาด ได้รับมอบหมายจากนายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ จัดอบรมโครงการข้าวครบวงจร ณ บ้านหนองแสง หมู่2 ต.บ้าน...

จัดอบรมข้าวครบวงจร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากนายสมคิด วงศ์วทัญญูเกษตรอำเภอหนองเรือ จัดอบรมเกษตรกรโครงการข้าวค...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายทำนอง หล่ายจาด ...

มอบปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือพร้อมเจ้าหน้าที่ มอบปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร ตามโครงการพัฒนาศั...

ประชุม MM

15 พฤษภาคม 2560. เวลา 09.30 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจ...

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ( DM)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภ...