ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสหกรรมพืชอาหารฯ

วันที่ 7 มกราคม 2559 นายพันลภ เรืองหนู เกษตรตำบลยางคำ รวมกิจกรรมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสมาชิก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลั...

ฝึกอบรม/สนับสนุนปัจจัยการผลิต

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดฝึกอบรม/สนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการพัฒนาศักย...

ไถกลตอซังข้าว

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 นายเดชา ศรีเชียงสา เกษตรตำบลบ้านกง ออกตรวจพื้นที่การไถกลบตอซังข้าว...

ออกตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร

นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ออกตรวจพื้นที่โครงการ...

ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสระทอง บ้านโคกกลาง

นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่...

ออกตรวจพื้นที่ตามโครงการสร้างรายได้ฯ ณ บ้านหินลาด

นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ออกตรวจพื้นที่ตามโครงการ...

ติดตามโครงการปรับโครงการสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่

ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 (นายธนิตย์ อเนกวิทย์)...

แจกจ่ายพันธุ์ข้าว ตามโครงการพืชพลังงานทดแทน (กิจกรรมข้าว)

นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ...

ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว เทศกาลสงกรานต์

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ นำโดย นายสมคิด วงศ์วทัญญู...

มอบปัจจัยการผลิต (ไก่พันธ์พื้นเมือง) แก่เกษตรกร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอหนองเรือ...