ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 15/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1วันที่ 1 ชุมชนโนนสะ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 14/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ชุมชนจระ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรื...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 13/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1 ชุมชนกุ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ทองภู...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 12/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ชุมชนหน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 11/2561 ประชุมคณะกรรมการระดับชุมชน โครงการสร้างรายได้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่า...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 10/2561 เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ หมู่ 3 บ้านเหล่า ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมาย นายทำนอง หล่ายจาด ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 9/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 3 ชุมชนนาหว้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชีย...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 8/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 3 ชุมชนนาง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 7/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 3 ชุมชนกุดก

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ทองภ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 6/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 3 ชุมชนบ้าน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หลายจ...