ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 18/2561 ประชุมชี้แจงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงสา ...

ฉบับที่ 17/2561 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชนบ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายเดชา ศรีเชียงสา นั...

ฉบับที่ 16/2561 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโทก นักวิชาการส่...

ฉบับที่ 15/2561 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านกง ประจำเดือน ตุลาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโทก นักวิชากา...

ฉบับที่ 14/2561 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ต.บ้านกง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานก...

ฉบับที่ 13/2561 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ต. จระเข้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาก...

ฉบับที่ 12/2561 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ต. บ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการ...

ฉบับที่ 11/2561 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ต.บ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำ...

ฉบับที่ 10/2561 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเก...

ฉบับที่ 9/2561 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ต.โนนสะอาด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโทก นักวิชาการส่งเ...