ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 5/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 3 ชุมชนโน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 4/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 หมู่ 11 ต.กุดกว้า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ทองภู...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 3/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 2 ชุมชนกุด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ทอ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 2/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 2 ชุมชนบ้า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หลา...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 1/2561 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ...

ฉบับที่ 131/2561 ร่วมงานประกวดหมู่บ้าน อพป. ระดับภาค

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายพันธ์ลภ เรือ...

ฉบับที่ 130/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1 ชุมชนนาหว้า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชีย...

ฉบับที่ 129/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1 ชุมชนบ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมาย นายทำนอง หล่ายจาด ...

ฉบับที่ 128/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1 ชุมชนบ้านกง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกร...

ฉบับที่ 127/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1 ชุมชนโนนทัน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิง...