ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 8/2561 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายเดชา ศรีเชียงสา ...

ฉบับที่ 7/2561 อบรมโครงการเน็ตประชารัฐ ต.โนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโท...

ฉบับที่ 6/2561 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงส...

ข่าวเดือนตุลาคม ฉบับที่ 5/2561 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นแก

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษ...

ข่าวเดือนตุลาคม ฉบับที่ 4/2561 ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู...

ข่าวเดือนตุลาคม ฉบับที่ 3/2561 งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการเกษตรหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน...

ข่าวประจำเดือนตุลาคม ฉบับที่ 2/2561 ตรวจสอบบัญชีโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ อ.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงสา ...

ข่าวเดือนตุลาคม ฉบับที่ 1/2561 ประชุม DM ประจำเดือนตุลาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอหนองเ...

ฉบับที่ 55/2561 ร่วมงานตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานตลาดสินค้าเกษตรปลอดภั...

ฉบับที่ 54/2561 อบรมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมอบรมโครงการอบรมคณะอนุกรรม...