ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

3 พฤษภาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 2 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3

3 พฤษภาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 2 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 บรรยายวิชาการเรื่อง การทำเชื้อไตรโคเดอร์มา โดยนายเอกชัย โคตรภูเวียง ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ

3 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาอาชีพฯ

2 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ...

2 พฤษภาคม 2559 อบรม ศพก. อ.หนองเรือ

2 พฤษภาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 บรรยายวิชาการเรื่อง การทำเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายบุญทัย ทองภูเวียง เจ้าของศูนย์ ศพก....

ประชุมชี้แจ้งโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมชี้แจงโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภั...

26 เมษายน 2559 อบรม ศพก. วันที่ 2 รุ่นที่ 1 ครั้งที่3

26 เมษายน 2559 อบรม ศพก. วันที่ 2 รุ่นที่ 1 ครั้งที่3 บรรยายวิชาการเรื่อง สาธิตการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา โดยนายเอกชัย โคตรภูเวียง ...

26 เมษายน 2559 ประชุมชี้แจง โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ (รอบแรก)

26 เมษายน 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตอำเภอหนองเรือ ประชุมชี้แจง โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 25...

25 เมษายน 2559 อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่1 ครั้งที่ 3

25 เมษายน 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 บรรยายวิชาการเรื่อง การทำเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายบุญทัย ทองภูเวียง เจ้าของศูนย์ ศพก....

21 เมษายน 2559 ตรวจแปลงเกษตรผสมผสาน

21 เมษายน 2559 นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางบุญนิศา พรมแพง เจ้าพนักงานธุรการ ออกตรวจเยี่ยมและบันทึกวีดีโอแปลงเกษ...

20 เมษายน 2559 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

20 เมษายน 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ หมู่ 4 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น...