ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตำบลโนนสะอาด โดยได้รับเกียรติจากท่า...

ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ปี 2560

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานประ...

จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาข้าวทับทิมชุมแพ

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาข้าวทับทิมชุมแพ ...

งานวันแม่แห่งชาติ

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานวั...

มอบพันธ์ปลา

วันพฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือร่วมกับประมงจังหวัด มอบพันธ์ปลาให้แก่เกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเ...

ร่วมงานรณรงค์กำจัดขยะ

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือร่วมงานกำจัดขยะ ณ เทศบาลตำบลโนนทอง โดยได้รับเกียรติจากท่านนา...

ตรวจสอบพื้นที่่ประสบภัยน้ำท่วม อ.หนองเรือ

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้เกษตรตำบลทุกตำบลออกพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสียหาย...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมประชุมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม ณ หอประชุ...

ร่วมประชุมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันศุกร์ ที่4สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ...

ตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ ชุมชนบ้านผือ โครงการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก

วันศุกร์ ที่4สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือมอบหมายให้นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางบุญ...