ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 53/2561 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างฯชุมชน บ้านกง กิจกรรมเลี้ยงสุกร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่...

ฉบับที่ 52/2561 อบรมเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด...

ฉบับที่ 51/2561 ตรวจรับปัจจัยการผลิต(อาหารสุกร)ชุมชนกุดกว้าง โครงการเสริมสร้างฯ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชากา...

ฉบับที่ 50/2561 งานเกษียณอายุราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ...

ฉบับที่ 49/2561 ฝึกอบรมเกษตรกรสมุนไพรใกล้บ้าน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาก...

ฉบับที่ 48/2561 ฝึกอบรมเกษตรกรเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพ...

ฉบับที่ 47/2561 ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างรายได้ฯ ชุมชนโนนสะอาด กิจกรรมปุ๋ยชีวภาพ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิง...

ฉบับที่ 46/2561 งานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองห...

ฉบับที่ 45/2561 ศึกษาดูงานแปลงเกษตรอินทรีย์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเ...

ฉบับที่ 44/2561 งานเกษียณอายุราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 18 .00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายสงัด ทองภูธรณ...