ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 57/2561 ตรวจรับปุ๋ยไบโอฟอสก้า โครงการข้าวครบวงจร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห์บ้า...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 56/2561 อบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเช...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 55/2561 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอหนองเรือ ต.โนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโท...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 54/2561 จัดเวที ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 11 ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจา...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 53/2561 อบรมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตข้าวทับทิมชุมแพ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ และ นายพรชัย ป่วนกระโทก ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 52/2561 ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร ต.โนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 51/2561 เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกงาน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกงานจา...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 50/2561 อบรมเกษตรกรการผลิตข้าวอินทรีย์ ต.ยางคำ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรือ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 49/2561 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.โนนทอง ประจำเดือนพฤษภาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพรชัย ป่วนกร...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 48/2561 ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านดีเด่น

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพรชัย ป่วนกระโ...