ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ 1/2561 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน สิงหาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 105/2561 จัดอบรมกลุ่มยุวเกษตรกร อ.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงส...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 104/2561 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 พร้อมมอบใบประกาศ ชุมชนโนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกร...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 103/2561 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างเกษตรกรรายย่อยฯ ชุ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรื...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 102/2561 มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงา...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 101/2561 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกร...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 100/2561 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างเกษตรกรรายย่อยฯ ชุม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรื...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 99/2561 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างเกษตรกรรายย่อยฯ ชุมชนห

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 98/2561 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 พร้อมมอบใบประกาศ ชุมชนภูมูลเบ้า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 97/2561 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างเกษตรกรรายย่อยฯ ชุมชนบ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจ...