ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

มอบพันธ์กล้าไม้และพันธ์ปลา

29 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรหนองเรือ จัดกิจกรรม งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559...

กิจกรรมงาน Field day

29 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรหนองเรือ จัดกิจกรรม งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ...

กิจกรรมปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยลดต้นทุน ต.โนนทอง

28 มิถุนายน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559 กิจกรรมอบรมปุ๋ยสั่งตัดและป...

กิจกรรมปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยลดต้นทุน ต.จระเข้

27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอ หนองเรือ เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผล...

กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วม...

ร่วมงานกิจกรรม Field Day

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอ หนองเรือ พร้อม นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเกษตร...

ประชุมวางแผนปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอ หนองเรือ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร เ...

เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09..00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือร่วมกับเทศบาลตำบลจระเข้ เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่...

อบรมโครงการฝึกอบรมวิธีการผลิตการปลูกข้าวพันธุ์ดี ปี 2559

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ...

ตรวจรับพันธุ์ข้าวหอมมะลิ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจรับพันธุ์ข้าวหอมมะลิ โครงการส่งเสริมสนับสนุนก...