ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 80/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 2 ชุมชนท

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 79/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 2 ชุมชนหน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรือง...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 78/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 1 ชุมชนท

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจ...

ฉบับที่ 77/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 1 ชุมชนโนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนก...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 76/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 3 ชุมชนหน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรือง...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 75/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 3 ชุมชนจระ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรือ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 74/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 3 ชุมชนบ้า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียง...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 73/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 3 ชุมชนโนนส

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห์บ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 72/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 3 ชุมชนจระเ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรือง...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 71/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 2 ชุมชนหน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองห...