ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ...

มอบปุ๋ยโครงการศูนย์ดินชุมชน

2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบปุ๋ยเคมี เพื่อเป็นหัวเชื้อตาม โครงการศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน ...

ประชุมประจำเดือน DM

1 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุม DM ประจำเดือนมิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรเพื่อชี้แจงวางแผนการปฏ...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ ...

ปิดการอบรม ศพก. อ.หนองเรือ

27 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าและหน่วยงานราชการ ร่วมพิธีปิดการอบรม ศพก. รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นรุ่นสุด...

นิเทศการปฏิบัติงาน

26 พฤษภาคม 2559 นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นิเทศการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษ...

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามงานโครงการแผนพัฒนาตามความต้องการของขุมชนฯ ระดับจังหวัด

26-27 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามงานโครงการแผนพัฒนาตามความต้องการของขุม...

อบรม ศพก.อำเภอหนองเรือ วันที่ 1 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3

23 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมเปิด อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 บรรยายวิชาการเรื่อง การเพิ่มประสิท...

ตรวจรับเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว

19 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.10 น. นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจรับเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา...

ประชุมคณะกรรมการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ

19 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...