ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 47/2561 อบรมเกษตรกรการผลิตข้าวอินทรีย์ ต.บ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 46/2561 ร่วมงานปลูกต้นไม้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว “อาสาทำดีด้วยใจ”

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร ร่...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 45/2561 ติดตั้งป้ายและฐานเรียนรู้ ศพก. อำเภอหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 44/2561 ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรอ้อยประชารัฐ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิง...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 43/2561 อบรมเกษตรกรแปลงพยากรณ์ อ้อยประชารัฐ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิ...

ฉบับที่ 42/2561 ตรวจติดตามศูนย์เรียนรู้ ฯ และเครือข่าย ศพก. ต.ยางคำ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรื...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 41/2561 อบรมเกษตรกรการทำสารชีวภัณฑ์ (บิวเวอร์เรีย)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ และ นายพรชัย ป่วนกระโทก...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 40/2561 ตรวจแปลงถั่วลิสง ต.จระเข้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 39/2561 ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร หมู่ 17 ต.บ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียง น...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 38/2561 ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน(กลุ่มเพาะเห็ดภูฐาน)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพรชัย ป่วนกระโทก...