ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 14/2560 งาน 54 ปี ฮีตฮอยอีสาน งานของดีอำเภอหนองเรือ

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมกับหน่วยงานในอำเภอหนองเรือ จัดงาน 54 ปี ฮีตฮอยอีสาน ของดีอำเภอหนองเรือ ณ ที่ว่าการอำ...

มอบพันธุ์ไม้และปุ๋ยอินทรีย์แก่ กลุ่ม อกม. อำเภอหนองเรือ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน...

ตรวจรับปุ๋ยโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ตรวจรับปุ๋ยโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเ...

มอบพันธุ์ไม้ให้แก่กลุ่ม Young Smart Farmer อ.หนองเรือ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ...

ประชุม คณะกรรมการ โครงการ 9101

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุม คณะกรรมการโครงการ 9101 ทั้ง 14 ชุมชน เพื่อชี้แจงรายละ...

แจงจ่ายพันธุ์ไม้ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ แจงจ่ายพันธุ์ไม้ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒน...

จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภ...

ตรวจรับเอกสารการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ตามโครงการ 9101

วันที่พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ตรวจรับเอกสารการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ตามโครงการ9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระ...

ตรวจรับพันธุ์พืช ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ตรวจรับพันธุ์พืช ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิ...

ประชุมหัวหน้าส่วน โครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมีฯ

วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 เวลา13.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่พร้อมกำนันทุกตำบลเพื่อปรึกษาหารือและชี้แจงโครงการ 9101 ตาม...