ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 70/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 2 ชุมชนบ้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเช...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 69/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 2 ชุมชนจระเ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เร...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 68/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 3 ชุมชนหน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 67/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1 ชุมชนภู

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโท...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 66/2561 มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09 .00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษต...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 65/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ชุมชนหน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรือง...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 64/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 3 ชุมชนบ้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเช...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 63/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 3 ชุมชนโนนส

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห์...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 62/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 3 ชุมชนจระเ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรื...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 61/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ชุมชนท่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจ...