ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 37/2561 ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ต้อนรับอาจารย์วิทยาลัยอาชีวเทคน...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 36/2561 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านเม็ง ประจำเดือน พฤษภาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียง น...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 35/2561 จัดเวที ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 5 ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 34/2561 ตรวจเยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ ต.บ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียง...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 33/2561 อบรมเกษตรกรนาแปลงใหญ่(การผลิตชีวภัณฑ์)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 32/2561 ตรวจเยียมกลุ่มเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมเพาะเห็ด)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกร...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 31/2561 ตรวจเยี่ยมแปลง ศูนย์ ศพก. จัดทำโรงเลี้ยงสุกร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 30/2561 ติดตามโครงการปรับเปลี่ยนที่นาไม่เหมาะสมฯ หมู่ 5 ต.บ้านกง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชีย...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 29/2561 ร่วมอบรมการจัดการความรู้ดินที่เหมาะสม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 28/2561 ตรวจแปลง ถั่วลิสง ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด...