ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

21 เมษายน 2559 ตรวจแปลงเกษตรผสมผสาน

21 เมษายน 2559 นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางบุญนิศา พรมแพง เจ้าพนักงานธุรการ ออกตรวจเยี่ยมและบันทึกวีดีโอแปลงเกษ...

20 เมษายน 2559 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

20 เมษายน 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ หมู่ 4 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น...

20 เมษายน 2559 ติดตามงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อลายขิต

20 เมษายน 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ติดตามงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อลายขิต ที่ได้รับงบประมาณตามแผนชุมชนฯ ...

19 เมษายน 2559 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ

19 เมษายน 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ โ๕รงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ ป...

19 เมษายน 2559 ตรวจงานโรงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ

19 เมษายน 2559 นายพันลภธ์ เรืองหนู นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 (การทำเห็ดขอนขาว) ณ...

18 เมษายน 2559 อบรม ศพก.รุ่นที่ 5 วันที่ 1 ครั้งที่2

18เมษายน 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 บรรยายวิชาการเรื่อง การวางแผนการเกษตร จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดย นางเยาวภา พรป...

ตั้งจุดบริการกิจกรรมวันสงกรานต์

12-17 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณหน้าสำนักงานฯ ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2559 ตามนโยบายของ...

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Fielday) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

8 เมษายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Fielday) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษ...

4 เมษายน 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2

4 เมษายน 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 บรรยายวิชาการเรื่อง การปลูกพริกและตะไคร้ โดย นายองอาจ ธงทอง (เกษตรกรตัวอย่างตำบลโนน...

1 เมษายน 2559 อบรม ศพก.วันที่ 5 รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2

1 เมษายน 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 5 รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 บรรยายวิชาการเรื่อง สุขภาพดี มีสุข โดย นายสนิท หมื่นน้อย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหน...