ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่

19 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือพร้อมด้วย นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม คณะกร...

อบรม ศพก.อำเภอหนองเรือ วันที่ 4 รุ่นที่4 ครั้งที่ 3

19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเเภอหนองเรือ ร่วมอบรม ศพก. วันที่ 4 รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 บรรยายวิชาการสหกรณ์ โดย สหกรณ์การเกษ...

18 พฤษภาคม 2559 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.โนนสะอาด

18 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อม นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานอำเภอย...

ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ

17 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต...

ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตา...

ประชุมเจ้าหน้าที่วางแผนปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์...

16 พฤษภาคม 2559 อบรม ศพก.วันที่ 1 รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเเภอหนองเรือ ร่วมอบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 บรรยายวิชาการของกรมวิช...

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเม็ง

วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้ง...

12 พฤษภาคม 2559 ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ

12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น.นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเท...

12 พฤษภาคม 2559 มอบข้าวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิฯ

12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือมอบข้าวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข...