ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 22/2561 พิธีถวายเทียนชัย ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงา...

ฉบับที่ 21/2561 พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงา...

ฉบับที่ 20/2561 ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ 10

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงา...

ฉบับที่ 19/2561 งานวันกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานวันกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน...

ฉบับที่ 18/2561 ประชุมชี้แจงนาแปลงใหญ่ โรงแรมกรีน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายชัยพร ป่วนก...

ฉบับที่ 17/2561 อบรม Farmbook และจัดทำแผนที่เชิงระบบ (Zoning )

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นางบุญนิศา พ...

ฉบับที่ 16/2561 วิทยากรโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิธี

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงสา น...

ฉบับที่ 15/2561 ฝึกอบรมการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการใช้ประโยชน์จาก Farmbook

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโท...

ฉบับที่ 14/2561 ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็ด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงสา ...

ฉบับที่ 13/2561 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.ขอนแก่น

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียง...