ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 12/2561 อบรมครูบัญชี อำเภอหนองเรือ วันที่ 2

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยป่วน ป่วนกร...

ฉบับที่ 11/2561 อบรมครูบัญชี อำเภอหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยป่วน ป่ว...

ฉบับที่ 10/2561 อาสาสมัครเกษตรอำเภอหนองเรือ อบรมการใช้ Farmbook Application

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนก...

ฉบับที่ 9/2561 ประชุมอนุมัติโครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ฯ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมอนุมัติโครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยฯ อำเภอหนอง...

ฉบับที่ 8/2561 ประชุมโครงการปราบปรามยาเสพติด ปปส.

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุม โครงการปราบปร...

ฉบับที่ 7/2561 จัดเตรียมเอกสารโครงการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09 .00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงา...

ฉบับที่ 6/2561 มอบปัจจัยการผลิตโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4,16 ตำบลโนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโ...

ฉบับที่ 5/2561 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ...

ฉบับที่ 4/2561 ประชุมคณะกรรมการ โครงการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย ชุมชนบ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจ...

ฉบับที่ 3/2561 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่ว...