ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

12 พฤษภาคม 2559 ตรวจรับครุภัณฑ์การเกษตร

12 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ตรวจรับครุภัณฑ์การเกษตร ตามโครงการเ...

11 พฤษภาคม 2559 ตรวจรับข้าวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิฯ

11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมตรวจรับข้าว โครงการเพิ่มประสิทธิภ...

ประชุมชี้แจ้งการทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอ หนองเรือ ประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ขี้เหล็ก และเทศบาลบ้านไร่

4 พฤษภาคม 2559 นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด และเทศบาลบ้านไร่ อ...

รับเมล็ดพันธุ์โครงการข้าวแปลงใหญ่

2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ รับเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการข้าวแปลงใหญ่ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น...

ประชุมประจำเดือน DM

4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือน(DM)เจ้าหน้าที่ เพื่อหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ...

3 พฤษภาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 2 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3

3 พฤษภาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 2 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 บรรยายวิชาการเรื่อง การทำเชื้อไตรโคเดอร์มา โดยนายเอกชัย โคตรภูเวียง ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ

3 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาอาชีพฯ

2 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ...

2 พฤษภาคม 2559 อบรม ศพก. อ.หนองเรือ

2 พฤษภาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 บรรยายวิชาการเรื่อง การทำเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายบุญทัย ทองภูเวียง เจ้าของศูนย์ ศพก....