ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

31 มีนาคม 2559 อบรม ศพก. วันที่ 4 รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2

31 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 4 รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 บรรยายวิชาการเรื่อง การปลูกกล้วยและการปลูกมะละกอ โดยนายปาฏิหาริย์ บุญชาย (เกษตรกรตั...

28-30 มีนาคม ตรวจงานโครงการ ตำบลละ 5 ล้าน

28-30 มีนาคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจงานโครงการตามมาตราก...

17-18 มีนาคม 2559 อบรมการทำเห็ดขอนขาว

17-18 มีนาคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู พร้อมด้วย นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกรเรื่องการเพาะเห็ดขอนขาว ตามโค...

25 มีนาคม 2559 อบรม ศพก. วันที่ 5 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2

25 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 5 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 บรรยายวิชาการเรื่อง สุขภาพดี มีสุข โดย นายสนิท หมื่นน้อย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณ...

24 มีนาคม 2559 อบรม ศพก. วันที่ 4 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2

24 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 4 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 บรรยายวิชาการเรื่อง การปลูกกล้วยและการปลูกมะละกอ โดยนายปาฏิหาริย์ บุญชาย ...

23 มีนาคม 2559 อบรม ศพก. วันที่ 3 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2

23 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 3 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 บรรยายวิชาการเรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดย นายปรีชา นนทวงษ์ ...

22 มีนาคม 2559 อบรม ศพก. วันที่ 2 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2

22 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 2 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 บรรยายวิชาการเรื่อง การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร โดย นางรัชฎาภร พาหัวดง นักวิชาการ...

21 มีนาคม 2559 ติดตามนิเทศงาน

21มีนาคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ให้การต้อนรับ นายไพบูลย์ ทองป้อง นักวิชาการส่งเสริ...

21 มีนาคม 2559 อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2

21 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 บรรยายวิชาการเรื่อง วิชาสารสนเทศเพื่อการผลิต โดย นางเยาวภา พระประสิทธิ์ (ผู้ใหญ่บ้า...

18 มีนาคม 2559 อบรม ศพก. วันที่ 5 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

18 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 5 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 บรรยายวิชาการเรื่อง สุขภาพดี มีสุข โดย นายเชาววัฒน์ วงษ์เบาะ และการทำสบู่ โดยนายปาฏ...