ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ประชุม ศปถ.

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุม ศปถ. ณ เทศบาลตำบลหนองแกพร้อมตรวจเยี่ยมแผนการจราจร ...

ประชุมเตรียมความพร้อม Filed day อ.หนองเรือ

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อม อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครง...

ประชุมโครงการเลิกบุหรี่

วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมโครงการลดเลิกบุหรี่ อำเภอหนองเรือ ณ ห้องประชุมที...

ประชุม WM

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมสำนัก...

ต้อนรับสำนักข่าวไทยทรีบูนและช่อง11

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญ เกษตรอำเภอหนองเรือ และกลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองแวง ของนางทองใบ ให้กาต้อนรับ ส...

ประชุมเรื่องการจัดงาน 54 ปีอำเภอหนองเรือ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเรื่องการจัดงาน 54 ปีอำเภอหนองเรือ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ...

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางคำ ...

ประชุมทีมงานขับเคลื่อนหมู่บ้านรองรับการท่องเที่ยวที่อำเภอ

วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมทีมงานขับเคลื่อนหมู่บ้านรองรับการท่องเที่ยวที่อำเภอ และประชุมคณะขับเคลื่อ...

ประชุม MM

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุ...

ประชุมช่วยเหลือเกษตรกรน้ำท่วมและงาน 54 ปีอำเภอหนองเรือ

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560. เวลา13.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่และกำนันอำเภอหนองเรือเพื่อชี้แจงการช่วยเหลือเกษตรกร...