ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 25/2560 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ต.บ้านผือ

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมาย ให้นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบร...

ฉบับที่ 24/2560 อบรมวาดแปลงQgis และ Faarmis ปี 2561

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายนางบุญนิศา พรมแพง เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมฝึกอบร...

ฉบับที่ 23/2560 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ต.หนองเรือ

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายนายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมเ...

ฉบับที่ 22/2560 อบรมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรม...

ฉบับที่ 21/2560 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตและเพิ่มมูลค่าฯ

วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบร...

ฉบับที่ 20/2560 ตรวจรับ ปุ๋ยโครงการศูนย์ข้าวชุมชน

วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ต...

ฉบับที่ 19/2560 ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นาง บุญนิศา พรมแพง เจ้าพนักงานธุรการ รับปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร และออกใบรับรองเกษตรกร (กรณ...

ฉบับที่ 18/2560 วิทยากรโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำน...

ฉบับที่ 17/2560 ตรวจปัจจัยโครงการ 9101 ฟื้นฟู กลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดไข่

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่...

ฉบับที่ 16/2560 วิทยากรอบรมเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา...