ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

17 มีนาคม 2559 อบรม ศพก. วันที่ 4 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

17 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 4 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 บรรยายวิชาการการเพาะปลูกส้มโอและปลูกมะขามเปรียวฝักโต โดย นายเชาววัฒน์ วงษ์เบาะ ...

14 มีนาคม 2559 อบรม ศพก.วันที่ 1 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

14 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก.วันที่ 1 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 อบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน โดยนายบญทัย ทองภูเวียง และนางเยาวภา พรประส...

16 มีนาคม 2559 อบรมและฝึกปฏิบัติ โครงการตำบลละ 5 ล้าน

16 มีนาคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมนายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รวมอบรมและฝึกปฏิบัติแก่เกษตรกร เ...

16 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ จัดอบรม ศพก. วันที่ 2 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

วันที่ 16 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ จัดอบรม ศพก. วันที่ 2 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 อบรมเรื่อง การจัดทำบัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย โดย นางสุดา จำปาวอ นักวิช...

15 มีนาคม 2559 อบรม ศพก.วันที่ 2 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

วันที่ 15 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ จัดอบรม ศพก. วันที่ 2 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 อบรมวิชาการจากการค้าภายใน จังหวัดขอนแก่น...

11มีนาคม 2559 อบรม ศพก. วันที่ 5 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

วันที่ 11 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 5 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 อบรมเรื่องการวิเคราะห์ดิน โดย นายไชยา สุดอาด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒน...

10 มีนาคม 2559 อบรม ศพก.วันที่ 4 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

วันที่ 10 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 4 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 วันนี้ได้รับเกียรติจาก นายเรืองโชค ชัยดำรงค์กุล (ผอ.โครงการชลประทานขอนแก่น) พ...

9 มีนาคม 2559 อบรม ศพก. วันที่ 3 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

วันที่ 9 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 3 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 วันนี้อบรมเรื่องการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม โดย นายยุทธศักดิ์ ศรีวิพัฒน์...

8 มีนาคม 2559 อบรม ศพก. วันที่ 2 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

วันที่ 8 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 2 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 โดยวันนี้เป็นการอบรม "การทำหมูปิ้งเงินล้าน" จากคณะครู กศน.บ้านเม็ง...

7 มีนาคม 2559 อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

วันที่ 7 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ จัดอบรม ศพก.รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 นายสมคิด วงศ์วทัศญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับท่านนายอำเภอหนองเร...