ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 17/2561 ตรวจเยียมแปลงศูนย์เรียนรู้ หมู่ 3 ต.ยางคำ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรือ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 16/2561 ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้(เครือข่าย)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 15/2561 ตรวจเยี่ยมแปลง ศพก.

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโท...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 14/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 6 ตำบลหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 13/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 8 ตำบลบ้านกง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงสา ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 12/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 5 ตำบลจระเข้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหน...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 11/2561 มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.บ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงสา ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 10/2561 มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.บ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 9/2561 จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ ต.บ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 8/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 6 ตำบลจระเข้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู ...