ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 76/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 หมู่ 5 ต. โนนสะอาด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง...

ฉบับที่ 75/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 หมู่ 7 ต. หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง...

ฉบับที่ 74/2561 ทำน้ำหมักสารไล่แปลง ประกวดหมู่บ้าน อพป.ระดับภาค

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ...

ฉบับที่ 73/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ชุมชนบ้านงิ้ว

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ ...

ฉบับที่ 72/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ชุมชนบ้านกง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป...

ฉบับที่ 71/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ชุมชนบ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล...

ฉบับที่ 70/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ชุมชนนาหว้า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรี...

ฉบับที่ 69/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ชุมชนกุดกว้าง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ ส...

ฉบับที่ 68/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 หมู่ 1 ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง ห...

ฉบับที่ 67/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 หมู่ 17 ต.บ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเ...