ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 20/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ชุมชนภู

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 19/2561 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 18/2561 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนรา...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 17/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ชุมชนภูม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 16/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ชุมชนบ้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชีย...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 15/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1วันที่ 1 ชุมชนโนนสะ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 14/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ชุมชนจระ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรื...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 13/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1 ชุมชนกุ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ทองภู...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 12/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ชุมชนหน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 11/2561 ประชุมคณะกรรมการระดับชุมชน โครงการสร้างรายได้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่า...