ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 10/2560 ร่วมงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงาน ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ซึ่งเป็นการแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ...

ฉบับที่ 9/2560 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุและสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบา...

ฉบับที่ 8/2560 ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการ9101ฟื้นฟู ชุมชนหนองหว้า

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายพันลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุมชน ...

ฉบับที่ 7/2560 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นาย วรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เพื่อ...

ฉบับที่ 6/2560 ตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุมชน จระเข้

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายพันลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุมชน จร...

ฉบับที่ 5/2560 ประชุม DM ประจำเดือน ธันวาคม

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุม DM ประจำเดือน ธันวาคม เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ...

ฉบับที่ 4/2560 อบรมการทำ บัญชีแก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯเพื่อการฟื้นฟูฯ

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ได้มีการจัดอบรมการทำ บัญชีแก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯเ...

ฉบับที่ 3/2560 ตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุมชน หนองเรือ

วัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุมชน หนองเรือ...

ฉบับที่ 2/2560 ประชุมเชิงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.)

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเชิงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดิ...

ฉบับที่ 1/2560 ประชุมประจำเดือน ธันวาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นาย วรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560 เพื่อรับฟังและชี้แจงแ...