ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 70/2561 เตรียมสถานที่จัดงาน Field Day

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 69/2561 ตรวจเยี่ยมแปลงไม้ผลเกษตรกร ต.บ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 68/2561 ชี้แจงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงส...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 67/2561 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ MM

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 66/2561 จัดเตรียมสถานที่จัดงาน Field Day

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน เสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 65/2561 ประชุมงานบุญประเพณีบั้งไฟ ตำบลโนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 64/2561 เตรียมจัดสถานที่จัดงาน Filed day

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกร...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 63/2561 ต้อนรับคณะกรมวิชาการเกษตรและพานิชย์จังหวัดสุรินทร์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชีย...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 62/2561 อบรมเกษตรกรการผลิตข้าวครบวงจร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 61/2561 จัดเวที ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 13 ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่า...