ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 21/2561 รับมอบปัจจัยผ้าป่าสามัคคี

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ น...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 20/2561 อบรมปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบล

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ น...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 19/2561 มอบปัจจัยการผลิตกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพถั่วลิสง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นา...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 18/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 3 ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ ...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 17/2561 มอบปัจจัยการผลิต(ถั่วลิสง)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นา...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 16/2561 งานผ้าป่าสามัคคีอำเภอหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมกับชา...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 15/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 10 ต.บ้านกง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นาย...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 14/2561 ชี้แจงงานวันรณรงค์หยุดเผา

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมรับฟังก...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 13/2561 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประช...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 12/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 9 ต.บ้านกง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ น...