ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

แจกจ่ายพันธุ์ข้าว ตามโครงการพืชพลังงานทดแทน (กิจกรรมข้าว)

นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ...

ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว เทศกาลสงกรานต์

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ นำโดย นายสมคิด วงศ์วทัญญู...

มอบปัจจัยการผลิต (ไก่พันธ์พื้นเมือง) แก่เกษตรกร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอหนองเรือ...

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน

นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ...

อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวหอมมะลิ ตามระบบ GAP

นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวหอมมะลิ...

ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรต้นแบบ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรต้นแบบ ...

ประชุม คกก. โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรฯ ต.บ้านผือ

นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญาร จัดประชุม คณะกรรมการ โครงการสร้างรายได้...

จัดเวทีชุมชนโครงการ สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน

นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชนโครงการ...

ประชุมคกก.โครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน

นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างรายได้ฯ...

ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม

นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นางจำเนียร สุทธิศาสตร์สกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ...