ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 36/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 หมู่ 10 ต.โนนสะอาด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ ...

ฉบับที่ 35/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 หมู่ 5 ต.บ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล...

ฉบับที่ 34/2561 ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกถั่วลิสง ต.ยางคำ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรื...

ฉบับที่ 33/2561 ประชุ่มชี้แจงโครงการเสริมสร้างรายได้ ฯ ต.บ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงสา ...

ฉบับที่ 32/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 หมู่ 5 ต.โนนสะอาด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ...

ฉบับที่ 31 /2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 หมู่ 9 ต.กุดกว้าง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ท...

ฉบับที่ 30/2561 ตอนรับคณะศึกษาดูงาน จังหวัดสุรินทร์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหน...

ฉบับที่ 29/2561 ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อยฯ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นางธัญนิชา ตุ้มท...

ฉบับที่ 28/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 หมู่ 11 ต.โนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกร...

ฉบับที่ 27/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 15 โนนสะอาด ครั้งที่ 4

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห์บ...