ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 54/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 1 ชุมชนจระ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรือ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 53/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 1 ชุมชนบ้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชี...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 52/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 3 ชุมชนห

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 51/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 3 ชุมชนภูม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโท...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 50/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 3 ชุมชนโนนส

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห์บ้...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 49/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 3 ชุมชนจระ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน เสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรือ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 48/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 3 ชุมชนบ้า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน เสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียง...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 47/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 2วันที่ 2 ชุมชนบ้า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียง...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 46/2561 อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมเป็นวิทยากร ร่วมกับ ประมงอ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 45/2561 อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ฯ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร...