ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ (WM)

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ (WM) เพื่อสรุปผลงานและแผน...

มอบปุ๋ยตามโครงการเพิ่มศักยภาพข้าวครบวงจร ฯ

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ...

ตรวจรับปุ๋ยตามโครงการเพิ่มศักยภาพข้าวครบวงจรกลุ่มข้าวทับทิมชุมแพ

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา...

ตรวจสอบบัญชีโครงการ 9101

วันจันทร์ที่ 11 – 18 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ตรวจสอบบัญชีโครงการ 9101 ฯ ของอำ...

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร(DM)

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ป...

ประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ เพื่อชี้แจงแ...

ร่วมประชุม กช.ภจ. ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา...

งานประกวดหมู่บ้าน ดีเด่น

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน งานประกวดหมู่บ้าน ดีเด่น ต.โนนทอ...