ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 26/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ(การเพาะเห็ด)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห์บ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 25/2561 จัดเวที ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 10 ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 24/2561 ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรต้นแบบ ต.บ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเช...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 23/2561 ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรต้นแบบ ต.บ้านกง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชีย...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 22/2561 ตรวจรับถังน้ำหมักพลาสติก

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 3 ฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ตรวจรับถังน้ำหมักพลาสติกโครงการเก...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 21/2561 มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.โนนสะอาด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 20/2561 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 19/2561 ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ 7 ต.โนนท

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกร...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 18/2561 ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี อ.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานทอดผ้าป่าสามั...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 17/2561 ตรวจเยียมแปลงศูนย์เรียนรู้ หมู่ 3 ต.ยางคำ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรือ...