ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 29/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 5 ต.บ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมจัดเวทีป...

ฉบับที่ 28/2561 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.บ้านกง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ น...

ฉบับที่ 27/ 2561 คณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมเป็นคณะ...

ฉบับที่ 26/ 2561 จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (นาแปลงใหญ่)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้...

ฉบับที่ 25/ 2561 ประชุมโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมรับปร...

ฉบับที่ 24/ 2561 ประชุมออกตรวจพื้นที่ปลูกพืชหลากหลาย

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุม เจ้...

ฉบับที่ 23/ 2561 งานบุญกุ้มข้าว อ.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานบุญกุ...

ฉบับที่ 22/ 2561 ประชุมคณะกรรมการโครงการปลูกพืชหลากหลาย

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ และเจ้าหน้าท...

ฉบับที่ 21 /2561 อบรมเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นาย...

ฉบับที่ 20/2561 ตรวจเยี่ยมแปลงเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายใ...