ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 27/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 15 โนนสะอาด ครั้งที่ 4

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห์บ...

ฉบับที่ 26/2561 ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกถั่วลิสงของเกษตรกร หมู่ 8 ต.โนนทัน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 นางศิริพร ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิ...

ฉบับที่ 25/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 11 หนองเรือ ครั้งที่ 4

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่าย...

ฉบับที่ 24/2561 ประชุมเวทีชุมชนขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรื...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 23/2561 ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต. ยางคำ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรือ...

ข่าวประจำเดือนมิถนายน ฉบับที่ 22/2561 จัดเวทีชุมชน โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชนหนองหว้า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมงานวันข้าวและชาวนาไทย ...

ฉบับที่ 21/2561 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยนิยม ฯ ครั้งที่ 4

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการ...

ข่าวเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 20/2561 ศึกษาดูงาน สกลนคร –นครพนม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัด สกลนคร-นครพ...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 19/2561 ตรวจรับแหนแดง พร้อมเอกสารกรมวิชาการเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นางธัญนิชา ตุ้มทองกุลธร เจ...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 18/2561 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.หนองเรือประจำเดือน มิถุนายน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร...