ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 46/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 6 ตำบลโนนสะอาด ครั้งที่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห์บ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 45/2561 ประชุมหน่วยงานภาคี(ส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 44/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 10 ตำบลบ้านกง ครั้งที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียง...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 43/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 8 ตำบลจระเข้ ครั้งที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ พันธ์ลภ เรืองหนู ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 42/2561 มอบพันธุ์ปลา-พันธุ์กบ ให้ประธาน ศพก.อ.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย เจ้าหน้าประมงอำเภอหนอ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 41/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 6 ตำบลบ้านกง ครั้งที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงส...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 40/2561 รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายพันลภ เรือง...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 39/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 7 ตำบลบ้านกง ครั้งที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชีย...

ฉบับที่ 39/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 7 ตำบลบ้านกง ครั้งที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชีย...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 38/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลหนองเรือ ครั้งที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ...