ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 119 /2561อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 3 ชุมชนบ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมาย นายทำนอง หล่ายจา...

ฉบับที่ 118 /2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 3 ชุมชนโนนทัน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ ส...

ฉบับที่ 117/2561 รับมอบพันธ์ปลา โครงการประกวดหมู่บ้าน อพปร. ต.ยางคำ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เร...

ฉบับที่ 116/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 3ชุมชนนางิ้ว

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เ...

ฉบับที่ 115/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 หมู่ 13 ต. จระเข้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เ...

ฉบับที่ 114/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 หมู่ 20 ต.กุดกว้าง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ทองภ...

ฉบับที่ 113/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 2 ชุมชนนาหว้า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเ...

ฉบับที่ 112/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 2 ชุมชนบ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมาย นายทำนอง หล่ายจาด...

ฉบับที่ 111/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 2 ชุมชนโนนทัน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ ...

ฉบับที่ 110/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 1 ชุมชนนางิ้ว

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เ...