ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 19/2561 ตรวจบัญชีโครงการ 9101 ฟื้นฟู

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมกับ สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ตรวจสอบเอกสารโครงการ 9101 ฟื้นฟู จำ...

ฉบับที่ 18/2561 อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำน...

ฉบับที่ 17/2561 อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ...

ฉบับที่ 16/2561 ฝีกอบรมเกษตรกรกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ...

ฉบับที่ 15/2561 ประชุมอาสาสมัครเกษตร

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมกับ สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอหนองเรือ จัดอบรมอาสาสมัครเกษตร ทั้งด้านเ...

ฉบับที่ 14/2561 ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประจวบ รักษ์แพทย์ นายอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหน...

ฉบับที่ 13/2561 นิเทศงาน ครั้งที่ 1/2561

วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นำทีมติดตามนิเทศงาน ณ สำนักงาน...

ฉบับที่ 12/2561 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าเกษตร

วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริ...

ฉบับที่ 11/2561 ต้อนรับท่านเกษตรอำเภอ

วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ต้อนรับ นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่...

ฉบับที่ 10/2561 ขอพรปีใหม่นายอำเภอหนองเรือ

วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ มอบกร...