ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 20/2560 ตรวจรับ ปุ๋ยโครงการศูนย์ข้าวชุมชน

วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ต...

ฉบับที่ 19/2560 ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง

นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นาง บุญนิศา พรมแพง เจ้าพนักงานธุรการ รับปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร และออกใบรับรองเกษตรกร (กรณ...

ฉบับที่ 18/2560 วิทยากรโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำน...

ฉบับที่ 17/2560 ตรวจปัจจัยโครงการ 9101 ฟื้นฟู กลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดไข่

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่...

ฉบับที่ 16/2560 วิทยากรอบรมเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา...

ฉบับที่ 15/2560 การประชุมผู้ใหญ่บ้านสัญจร เดือนธันวาคม ต.โนนทอง

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ...

ฉบับที่ 14/2560 อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ้านเม็ง

วันพฤหัส ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ...

ฉบับที่ 13/2560 ตรวจปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุมชนท่าศาลา

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุมชน ท...

ฉบับที่ 12/2560 ประชุมพิจารณาอนุมัติการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมฯ

วัน พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัต...

ฉบับที่ 11/2560 ตรวจปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุมชนบ้านผือ

วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุมชน บ้านผือ ...