ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 77/2561 ร่วมงานประเพณี บุญบั้งไฟ ต.โนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานประเพณี บุญบั้งไฟ ต...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 76/2561 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อ.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 75/2561 ตรวจสอบการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเส...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 74/2561 ประชุมโครงการส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียง น...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 73/2561 ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ทองภูธรณ์ ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 72/2561 จัดเตรียมฐานเรียนรู้ งาน Field Day

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 71/2561 รับมอบปุ๋ยละลายฟอสเฟส โครงการข้าวครบวงจร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายเทพศิริ สิงห์บ้...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 70/2561 เตรียมสถานที่จัดงาน Field Day

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 69/2561 ตรวจเยี่ยมแปลงไม้ผลเกษตรกร ต.บ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 68/2561 ชี้แจงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงส...