ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 18/2561 สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ต.บ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายทำนอง หล่ายจาด ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 17/2561 มอบปัจจัยการผลิต

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 16/2561 รดน้ำนายอำเภอเนื่องในวันสงกรานต์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 15/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลโนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 14/2561 ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นางศิริพร ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นางธัญนิชา ตุ้มทองก...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 13/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 12/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลจระเข้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 11/2561 ประชุม DM ประจำเดือนเมษายน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 10/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลจระเข้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองห...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 9/2561 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนเมษายน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน...