ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 49/2561 รับมอบปัจจัยของ ศูนย์ศพก.อำเภอหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายรับมอ...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 48/2561 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้า...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 47/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลจระเข้

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำ...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 46/2561 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 45/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 12 ต.โนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ ...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 44/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 3 ต.บ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ ...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 43/2561 งานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดงานรณร...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 42/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 11 ต.โนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายใ...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 41/2561 เตรียมงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ และเจ้าหน...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 40/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 4 ต.โนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ น...