ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ตรวจปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุมชน หนองเรือ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุมชน หนองเ...

ฉบับที่ 11/2560 ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุมชนนาหว้า

วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นพยานตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้...

ฉบับที่ 10/2560 ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุมชนภูมูลเบ้า

วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นพยานตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้นฟ...

ฉบับที่ 9/2560 ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุมชนโนนทอง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นพยานตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้...

ฉบับที่ 8/2560 ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุมชนกุดกว้าง

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นพยานตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุม...

ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ต.บ้านผือ

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นพยานตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ฟื้นฟู ชุมชน บ...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ยางคำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13 .00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา...

ตรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด ต.บ้านกง

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ 1,3,5 และ 9 ต...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.จระเข้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ...

ประชุมคณะกรรมการ ฟื้นฟู

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอและคณะกรรมการโครงการ 9101ฯ ประชุมค...