ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองเรือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองเรือ ประจำเดือนพฤศจิกาย...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ( DM)

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ( DM) เพื่อวางแผนและ...

วิทยากรบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญก...

ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา...

เข้าร่วมประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม รับฟังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ความช่ว...

ตรวจสอบพื้นที่่ประสบภัยน้ำท่วม ต.บ้านผือ

วันที่ 12 ตุลาคม เวลา 13.00 น. นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกตรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ 1,3,5,10 ต.บ้านผือ ที่ประสบภัยน้ำท่...

จัดเวทีชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟู ฯ ชุมชน

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ตา...

จัดเวทีชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟู ฯ ชุ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ...

ตรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ต.บ้านกง

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม เวลา 13.00 น. นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ 3-5 ต.บ้านกง ที่ปร...

จัดเวทีชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟู ฯ ชุมชน

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ตาม...