ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 39/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 1 ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายท...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 38/2561 ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นา...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 37/2561 ท่านผู้ว่าราชการฯ เปิดโรงคัดแยกผัก บ้าน กม.52

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ และ นายสงั...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 36/2561 มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมตอนรับ...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 35/2561 อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายนายพ...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 34/2561 โครงการสร้างความรัก สามัคคี ระดับตำบล

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ ...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 33/2561 ตรวจเยี่ยมแปลงผัก และโรงคัดแยกผัก บ้าน กม 52 ต.กุดกว้าง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ น...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 32/2561 ฝึกอบรมเกษตรกร ปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ น...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 31/2561 เยี่ยมตรวจสำนักงานพร้อมติดตามศูนย์ ศพก.อ.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 30/2561 ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าห...