ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 57/2561 ศึกษาดูงาน อบต.สระแก้ว จ.กำแพงเพชร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมตอนรับ เจ้าหน้าที่ แ...

ฉบับที่ 56/2561 ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายชัยพร ป่วนกระโท...

ฉบับที่ 55/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 2 ต.บ้านเม็ง ครั้งที่ 4

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเช...

ฉบับที่ 54/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 7 ต.บ้านผือ ครั้งที่ 4

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่าย...

ฉบับที่ 53/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 1 จระเข้ ครั้งที่ 4

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่าย...

ฉบับที่ 52/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 11 โนนสะอาด ครั้งที่ 4

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่าย...

ฉบับที่ 51/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 หมู่ 8 ต. จระเข้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ...

ฉบับที่ 50/2561 ประชุมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ต.จระเข้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรื...

ฉบับที่ 49/2561 จัดเวทีชุมชน ไทยนิยมฯ หมู่ 12 ต.โนนทอง ครั้งที่ 4

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ...

ฉบับที่ 48/2561 จัดเวทีชุมชน ไทยนิยมฯ หมู่ 10 ต. จระเข้ ครั้งที่ 4

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ล...