ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 9/2561 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ น...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 8/2561 ร่วมงานมหกรรมวันตลาดเกษตรกร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานมหกร...

ข่าวประจำเดือน มีนาคมฉบับที่ 7/2561 ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์งานมหกรรมวันตลาดเกษตรกร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมกลุ่มว...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 6/2561 มอบปัจจัยการผลิตโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบปัจจัยการผลิ...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 5/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 8 ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ ...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 4/2561 รับมอบปัจจัยการผลิตเศรษฐกิจพอเพียง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ รับมอบปัจจัย...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 3/2561 ประชุมเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประช...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 2/2561 ประชุมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายใ...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 1/2561 สัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืช

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหม...

ฉบับที่ 48/ 2561 ประชุมขับเคลื่อนโครงการเกษตรสมัยใหม่ (แปลงใหญ่อ้อย)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ และนาย...