ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ร่วมประชุม กช.ภจ. ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา...

งานประกวดหมู่บ้าน ดีเด่น

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน งานประกวดหมู่บ้าน ดีเด่น ต.โนนทอ...

ประชุมอนุมัติการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม (กช.ภอ.หนองเรือ)

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุม...

ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตำบลโนนสะอาด โดยได้รับเกียรติจากท่า...

ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ปี 2560

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานประ...

จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาข้าวทับทิมชุมแพ

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาข้าวทับทิมชุมแพ ...

งานวันแม่แห่งชาติ

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานวั...

มอบพันธ์ปลา

วันพฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือร่วมกับประมงจังหวัด มอบพันธ์ปลาให้แก่เกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเ...

ร่วมงานรณรงค์กำจัดขยะ

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือร่วมงานกำจัดขยะ ณ เทศบาลตำบลโนนทอง โดยได้รับเกียรติจากท่านนา...

ตรวจสอบพื้นที่่ประสบภัยน้ำท่วม อ.หนองเรือ

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้เกษตรตำบลทุกตำบลออกพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสียหาย...