ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมประชุมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม ณ หอประชุ...

ร่วมประชุมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันศุกร์ ที่4สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ...

ตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ ชุมชนบ้านผือ โครงการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก

วันศุกร์ ที่4สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือมอบหมายให้นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางบุญ...

ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ 9 101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ของชุมชนโนนทองและชุมชนภูมูลเบ้า ตำบลโนนทอง

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือมอบหมายให้นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา...

ประชุมเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ระดับ อำเภอ

วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นางบุญนิศา พรมแพง เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมเจ้...

ประชุมประจำเดือน DM

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ประจำเดือน สิงหาคม ( DM) เ...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองเรือ

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อเสน...

มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560. วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น นายสมคิด วงษ์วทัญญู มอบหมายให้นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ....

ร่วมเปิดโครงการ 9101 ฯ ชุมชนโนนสะอาด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู. เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ณ ชุมชนโนนสะอาด โครงการผลิตปุ๋ยอิน...

ตรวจเยี่ยม โครงการ 9 101 ฯ ตำบลบ้านเม็ง

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นางบุญนิศา พรมแพง เจ้าพนักงานธุรการ ตรวจเยี่ยม โครงการ 9 101 ตามรอยเท้า...