ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 47/ 2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 15 ต.โนนสะอาด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมาย...

ฉบับที่ 46/ 2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 4 ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมาย...

ฉบับที่ 45/ 2561 ประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สาย 4

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายใ...

ฉบับที่ 44/ 2561 ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหอย

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายใ...

ฉบับที่ 43/ 2561 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายใ...

ฉบับที่ 42/ 2561 ตรวจแปลงพืชหลากหลาย ต.บ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายใ...

ฉบับที่ 41/ 2561 ตรวจแปลงพืชหลากหลาย ต.บ้านเม็ง หมู่ 1 ต.บ้านกง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให...

ฉบับที่ 40/ 2561 ตรวจแปลงพืชหลากหลาย ต.บ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให...

ฉบับที่ 39/ 2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 3 ต.บ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายใ...

ฉบับที่ 38/ 2561 ตรวจแปลงพืชหลากหลาย ต.บ้านเม็ง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายใ...