ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 19/2561 ตรวจรับแหนแดง พร้อมเอกสารกรมวิชาการเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นางธัญนิชา ตุ้มทองกุลธร เจ...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 18/2561 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.หนองเรือประจำเดือน มิถุนายน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 17/2561 ศึกษาดูการการเพาะเห็ด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัด สกลนคร-นครพนม และด...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 16/2561 จัดเวทีชุมชน โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชนหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดเวทีชุมชน คร...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 15/2561 จัดเวทีชุมชน โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชนบ้านกง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวที...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 14/2561 จัดเวทีชุมชน โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชนโนนสะอาด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเ...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 13/2561 จัดเวทีชุมชน โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชนภูมูลเบ้า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโทก นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเว...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 12/2561 จัดเวทีชุมชน โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชนหนองหว้า

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวที...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 11/2561 จัดเวทีชุมชน โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชนท่าศาลา

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดเวทีชุมชน ครั...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 10/2561 จัดเวทีชุมชน โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ชุมชนโนนทัน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัด...