ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 7/2561 มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หลายจ่าด เจ้า...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 6/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 3 ตำบลโนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโท...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 5/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 10 ตำบลจระเข้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองห...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 4/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 12 ตำบลหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจา...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 3/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 19 ตำบลโนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโท...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 2/2561 จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด...

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 1/2561 ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ประจ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 50/2561 ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกถั่วเหลือง ถั่วลิสง ต.จระเข้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 49/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 16 ตำบลโนนทอง ครั้งที่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 48/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 9 ตำบลโนนสะอาดครั้งที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียง...