ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 37/ 2561 ตรวจวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวปลอดสารเพื่อสุขภาพ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ ...

ฉบับที่ 36/ 2561จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 3 ต.โนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 22กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายใ...

ฉบับที่ 35/ 2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 3 ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมาย...

ฉบับที่ 34 /2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 5 ต.จระเข้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมา...

ฉบับที่ 33/ 2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 5 ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมาย...

ฉบับที่ 32/ 2561 ประชุมคณะกรรมการ อชก.

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรื...

ฉบับที่ 31/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 2 ต.โนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ น...

ฉบับที่ 31/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 2 ต.โนนทอง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ น...

ฉบับที่ 30/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 2 ต.จระเข้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ น...

ฉบับที่ 29/2561 จัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 5 ต.บ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมจัดเวทีป...