ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ประชุมทีมงานขับเคลื่อนหมู่บ้านรองรับการท่องเที่ยวที่อำเภอ

วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมทีมงานขับเคลื่อนหมู่บ้านรองรับการท่องเที่ยวที่อำเภอ และประชุมคณะขับเคลื่อ...

ประชุม MM

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุ...

ประชุมช่วยเหลือเกษตรกรน้ำท่วมและงาน 54 ปีอำเภอหนองเรือ

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560. เวลา13.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่และกำนันอำเภอหนองเรือเพื่อชี้แจงการช่วยเหลือเกษตรกร...

ประชุมคณะกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ...

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนและปรับปร...

ออกติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันศุกร์ที่ 26 นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ 7 และหมู่ 16 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ...

อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าวครบวงจร

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ จัดอบร...

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560. นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายสมคิด วงศ์วทัญญู. เกษตรอำเภอหนองเรือ จัดอ...

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผู้ทำประกันภัยข้าว

ศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่เข้าร่วมโครงการประกันภ...

อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าวครบวงจร

ศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายสมคิด วงศ์วทัญญู. เกษตรอำเภอหนองเรือ จัดอบรมโครงกา...