ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ฉบับที่ 8/2561 ตรวจรับปุ๋ยโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ ตรวจรับปุ๋ย...

ฉบับที่ 7/ 2561 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ น...

ฉบับที่ 6/ 2561 จัดเวทีชุมชน ต.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ น...

ฉบับที่ 5 /2561 ประชุมชี้แจงการลดการเผาตอซัง และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่ว...

ฉบับที่ 4/2561 จัดเวทีชุมชน ต.บ้านผือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้...

ฉบับที่ 3/2561 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่ว...

ฉบับที่ 2/2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายทำน...

ฉบับที่ 1/2561 ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุม...

ฉบับที่ 20/2561 ประชุมชี้แจ้งอ้อยประชารัฐ

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริ...

ฉบับที่ 19/2561 ตรวจบัญชีโครงการ 9101 ฟื้นฟู

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมกับ สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ตรวจสอบเอกสารโครงการ 9101 ฟื้นฟู จำ...