ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ประชุม MM

15 พฤษภาคม 2560. เวลา 09.30 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจ...

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ( DM)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภ...

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW)

อังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.สำนักเกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครง...

มอบพันธุ์ข้าวโครงการนาแปลงใหญ่

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับมอบพันธุ์ข้าวตามโครงการ นาแปลงใหญ่ ที่ ศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านภูมูลเบ้า ...

ประชุมประจำเดือน DM

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื้อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภ...

มอบพันธ์กล้าไม้และพันธ์ปลา

29 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรหนองเรือ จัดกิจกรรม งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559...

กิจกรรมงาน Field day

29 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรหนองเรือ จัดกิจกรรม งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ...

กิจกรรมปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยลดต้นทุน ต.โนนทอง

28 มิถุนายน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559 กิจกรรมอบรมปุ๋ยสั่งตัดและป...

กิจกรรมปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยลดต้นทุน ต.จระเข้

27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอ หนองเรือ เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผล...

กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วม...