ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 34/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 1 ชุมชนโ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 33/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 3 ชุมชนห

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 32/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 3 ชุมชนภูม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระโทก ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 31/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ชุมชนบ้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงสา...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 30/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1วันที่ 3 ชุมชนโนนสะ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห์บ้...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 29/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 3 ชุมชนจระ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองห...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 28/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 3 ชุมชนกุด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน พุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ทองภูธรณ์ ...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 27/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิง...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 26/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 2 ชุมชนบ้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชีย...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 25/2561 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมรายได้ฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 2 ชุมชนกุ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน อังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ทองภูธร...