ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ร่วมงานกิจกรรม Field Day

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอ หนองเรือ พร้อม นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเกษตร...

ประชุมวางแผนปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอ หนองเรือ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร เ...

เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09..00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือร่วมกับเทศบาลตำบลจระเข้ เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่...

อบรมโครงการฝึกอบรมวิธีการผลิตการปลูกข้าวพันธุ์ดี ปี 2559

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ...

ตรวจรับพันธุ์ข้าวหอมมะลิ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจรับพันธุ์ข้าวหอมมะลิ โครงการส่งเสริมสนับสนุนก...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ...

มอบปุ๋ยโครงการศูนย์ดินชุมชน

2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบปุ๋ยเคมี เพื่อเป็นหัวเชื้อตาม โครงการศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน ...

ประชุมประจำเดือน DM

1 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุม DM ประจำเดือนมิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรเพื่อชี้แจงวางแผนการปฏ...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ ...

ปิดการอบรม ศพก. อ.หนองเรือ

27 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าและหน่วยงานราชการ ร่วมพิธีปิดการอบรม ศพก. รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นรุ่นสุด...