ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

25 เมษายน 2559 อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่1 ครั้งที่ 3

25 เมษายน 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 บรรยายวิชาการเรื่อง การทำเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายบุญทัย ทองภูเวียง เจ้าของศูนย์ ศพก....

21 เมษายน 2559 ตรวจแปลงเกษตรผสมผสาน

21 เมษายน 2559 นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางบุญนิศา พรมแพง เจ้าพนักงานธุรการ ออกตรวจเยี่ยมและบันทึกวีดีโอแปลงเกษ...

20 เมษายน 2559 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

20 เมษายน 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ หมู่ 4 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น...

20 เมษายน 2559 ติดตามงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อลายขิต

20 เมษายน 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ติดตามงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อลายขิต ที่ได้รับงบประมาณตามแผนชุมชนฯ ...

19 เมษายน 2559 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ

19 เมษายน 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ โ๕รงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ ป...

19 เมษายน 2559 ตรวจงานโรงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ

19 เมษายน 2559 นายพันลภธ์ เรืองหนู นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 (การทำเห็ดขอนขาว) ณ...

18 เมษายน 2559 อบรม ศพก.รุ่นที่ 5 วันที่ 1 ครั้งที่2

18เมษายน 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 บรรยายวิชาการเรื่อง การวางแผนการเกษตร จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดย นางเยาวภา พรป...

ตั้งจุดบริการกิจกรรมวันสงกรานต์

12-17 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณหน้าสำนักงานฯ ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2559 ตามนโยบายของ...

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Fielday) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

8 เมษายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Fielday) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษ...

4 เมษายน 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2

4 เมษายน 2559 อ.หนองเรือ อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 บรรยายวิชาการเรื่อง การปลูกพริกและตะไคร้ โดย นายองอาจ ธงทอง (เกษตรกรตัวอย่างตำบลโนน...