ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจโครงการโลกสีเขียว ณ ชุมชนป่าโคกกลางหินแม่ช้าง

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจโครงการโลกสีเขียว ณ ชุมชนป่าโคกกลางหินแม่ช้า...

แจกจ่ายพันธ์ปลาและอาหารปลาแก่เกษตรกร ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือร่วมกับ ประมงอำเภอ แจกจ่ายพันธ์ปลาและอาหารปลาแก่เกษตรกร ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ (WM)

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ (WM) เพื่อสรุปผลงานและแผน...

มอบปุ๋ยตามโครงการเพิ่มศักยภาพข้าวครบวงจร ฯ

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ...

ตรวจรับปุ๋ยตามโครงการเพิ่มศักยภาพข้าวครบวงจรกลุ่มข้าวทับทิมชุมแพ

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา...

ตรวจสอบบัญชีโครงการ 9101

วันจันทร์ที่ 11 – 18 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ตรวจสอบบัญชีโครงการ 9101 ฯ ของอำ...

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร(DM)

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ป...

ประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ เพื่อชี้แจงแ...