ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

นิเทศการปฏิบัติงาน

26 พฤษภาคม 2559 นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นิเทศการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษ...

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามงานโครงการแผนพัฒนาตามความต้องการของขุมชนฯ ระดับจังหวัด

26-27 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามงานโครงการแผนพัฒนาตามความต้องการของขุม...

อบรม ศพก.อำเภอหนองเรือ วันที่ 1 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3

23 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมเปิด อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 บรรยายวิชาการเรื่อง การเพิ่มประสิท...

ตรวจรับเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว

19 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.10 น. นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจรับเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา...

ประชุมคณะกรรมการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ

19 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...

ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่

19 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือพร้อมด้วย นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม คณะกร...

อบรม ศพก.อำเภอหนองเรือ วันที่ 4 รุ่นที่4 ครั้งที่ 3

19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเเภอหนองเรือ ร่วมอบรม ศพก. วันที่ 4 รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 บรรยายวิชาการสหกรณ์ โดย สหกรณ์การเกษ...

18 พฤษภาคม 2559 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.โนนสะอาด

18 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อม นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานอำเภอย...

ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ

17 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต...

ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายสงัด ทองภูธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตา...