ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ประชุมวางแผนปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอ หนองเรือ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร เ...

เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09..00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือร่วมกับเทศบาลตำบลจระเข้ เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่...

อบรมโครงการฝึกอบรมวิธีการผลิตการปลูกข้าวพันธุ์ดี ปี 2559

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ...

ตรวจรับพันธุ์ข้าวหอมมะลิ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจรับพันธุ์ข้าวหอมมะลิ โครงการส่งเสริมสนับสนุนก...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ...

มอบปุ๋ยโครงการศูนย์ดินชุมชน

2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบปุ๋ยเคมี เพื่อเป็นหัวเชื้อตาม โครงการศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน ...

ประชุมประจำเดือน DM

1 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ประชุม DM ประจำเดือนมิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรเพื่อชี้แจงวางแผนการปฏ...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ ...

ปิดการอบรม ศพก. อ.หนองเรือ

27 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าและหน่วยงานราชการ ร่วมพิธีปิดการอบรม ศพก. รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นรุ่นสุด...

นิเทศการปฏิบัติงาน

26 พฤษภาคม 2559 นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นิเทศการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษ...