ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 1/2561 อบรมเกษตรกรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐด้านการเกษตร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันลภ เรืองหนู...

ฉบับที่ 40/2561 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่ ตำบลหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่าย...

ฉบับที่ 39/2561 ตรวจรับเอกสารประชาคมและแก้ไขข้อมูลเกษตรกร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน จันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษต...

ฉบับที่ 38/2561 ประชุมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 24-25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบ...

ฉบับที่ 37/2561 ตรวจเยี่ยมสถานที่เลี้ยงไก่ไข่ ชุมชนจระเข้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรือง...

ฉบับที่ 36/2561 ร่วมบริจาคโลหิต สภากาดชาติ จังหวัดขอนแก่น

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเก...

ฉบับที่ 35/2561 ประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี ปี 2561 ต.กุดกว้าง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายสงัด ทอง...

ฉบับที่ 34/2561 งานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นายพันธ์ลภ เรืองหน...

ฉบับที่ 33/2561 งานโครงการกลุ่มปลูกอ้อยชำข้อ อำเภอหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเ...

ฉบับที่ 32/2561 เตรียมสถานที่จัดงานโครงการกลุ่มปลูกอ้อยชำข้อ อำเภอหนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ ส...