ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

7 มีนาคม 2559 อบรม ศพก. วันที่ 1 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

วันที่ 7 มีนาคม 2559 อ.หนองเรือ จัดอบรม ศพก.รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 นายสมคิด วงศ์วทัศญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับท่านนายอำเภอหนองเร...

ศูนย์เรียนรู้ นายบุญทัย ทองภูเวียง

นายสมคิด วงศ์วทัญู เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยผู้จัดการ ธกส. สาขาหนองเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดูงานศูนย์เรียนรู้ นายบุญทัย ทองภูเวียง ณ บ้านภูมูลเบ...

ตรวจสอบดิน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ นายเทพศิร สิงห์บ้านหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบสภาพดิน ของศูนย์เรียนรู้ นายบุ...

ทรัพยากรดิน (ศพก.วันที่ 3)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ จัดอบรมเกี่ยวกับทรัพยากรดิน (โครงการ ศพก. วันที่ 3) โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญณรงค์ โวหาร (...

ตรวจรับ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี (โครงการพืชพลังงานทดแทน)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายพันลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตรวจรับปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลั...

หมูปิ้งเงินล้าน (โครงการ ศพก.)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ จัดอบรมโครงการ ศพก. วันที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ครู กศน.ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ เป็นวิทยกร...

โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร(ศพก.)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ จัดอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร...

ประชุมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต

วันที่ 28 มกราคม 2559 นายพันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระ...

ไถกลบซอตังข้าว ต.โนนทอง

28 มกราคม 2559 นายสมคิด วงศ์วทัญญู เกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมในพิธีเปิด "โครงการไถกลบซอซังข้าวและกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดิน ณ แปลงสาธิ...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 27 มกราคม 2559 นายเดชา ศรีเชียงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่...