ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

    

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 50/2561 ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกถั่วเหลือง ถั่วลิสง ต.จระเข้

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายพันธ์ลภ เรืองหนู...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 49/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 16 ตำบลโนนทอง ครั้งที่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายชัยพร ป่วนกระ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 48/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 9 ตำบลโนนสะอาดครั้งที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียง...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 47/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 7 ตำบลจระเข้ ครั้งที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ พันธ์ลภ เรืองหนู นักวิชาการส่งเ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 46/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 6 ตำบลโนนสะอาด ครั้งที่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเทพศิริ สิงห์บ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 45/2561 ประชุมหน่วยงานภาคี(ส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายทำนอง หล่ายจาด เจ้าพนักงานการ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 44/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 10 ตำบลบ้านกง ครั้งที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียง...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 43/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 8 ตำบลจระเข้ ครั้งที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ พันธ์ลภ เรืองหนู ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 42/2561 มอบพันธุ์ปลา-พันธุ์กบ ให้ประธาน ศพก.อ.หนองเรือ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย เจ้าหน้าประมงอำเภอหนอ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 41/2561 จัดเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ 6 ตำบลบ้านกง ครั้งที่ 3

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ปทุมวงษ์ เกษตรอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นายเดชา ศรีเชียงส...