ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วิสาหกิจชุมชนกระติ๊บข้าว

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระติ๊บข้าว ต.ยางคำ หมู่ 13 ก่อตั้งเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2550...

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว

หมู่ 4 ตำบลโนนทอง ...

วิสาหกิจชุมชนสถาบันการเงิน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสถาบันการเงิน ก่อตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2548...

กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนประสิทธิ์รุ่งเรือง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนประสิทธิ์รุ่งเรือง ก่อตั้งเมื่อ 14 มิถุนายน 2554...

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทอหนองแวง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอหนองแวง ก่อตั้งเมื่อ 7 ตุลาคม 2548...