ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

เกษตรไร่นาสวนผสมบนพื้นที่ 10 ไร่ ต.หนองเรือ

นายเกริกชัย น้อยเชียงคูณ เกษตรกรบ้านท่าศาลาหมู่ที่ 8...

ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต.โนนทอง

ดำเนินการโดย กลุ่มเกษตรกรบ้านดงน้อย โดยมีนายสุวัฒน์ หนองคำภา เป็นประธานกลุ่ม ...

การเกษตรไร่นาสวนผสม ต.โนนทัน

นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด เกษตรตำบลโนนทัน ตรวจเยี่ยม จุดสาธิต บ้านนาเปือย ...

การเกษตรไร่นาสวนผสม ต.โนนสะอาด

นายคำสอน อินทรวิชา เกษตรกรไร่นาสวนผสม บ้านโนนศิลา หมู่ 13 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ...

ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษบ้านเปือย

นายสมเพียร สาวัง เกษตรกรหมู่ 3 บ้านเปือย ต.บ้านกง...

การปลูกข้าวนาปรังและไร่นาสวนผสม

นายเดชา ชัยสามารถ เกษตรกรบ้านหนองผือ หมู่ 7 ต.บ้านผือ...

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

โรงปุ๋ยอัดเม็ด ของนาย พุฒธิชา เดชครอง ณ บ้านหนองแสง หมู่ 11...

สวนองุ่นเบญจพร ปลูกด้วยรัก ตัดด้วยใจ

ดำเนินกิจการโดย คุณประยุทธ-คุณเบญจพร ศรีวิโรจน์ ซึงเป็นหนึ่งในเครือของ บจก.ศรีวิโรจน์ฟาร์ม...