ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

คลิปวีดีโอการเกษตร

งานวันถ่าย

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day อำเภอหนองเรือ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ ศพก.อำเภอหนองเรือ บ้านภูมูลเบ้า ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่...

ไร่นาสวนผสม 2

กิจกรรมการเกษตร ไร่นาสวนผสม ผู้ใหญ่แทน (ธนเทพ อณุรัตน์) ผู้ใหญ่บ้านรุ่นใหม่ที่นำแนวทางเศรษฐกิจพอ­เพียงมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาชีวิตและต้นแบ­บให้กับชาวบ้...

ไร่นาสวนผสม

ไร่นาสวนผสม นายธนเทพ อุณารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านหนองนาวงษ์ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น...

ปลูกพืชฤดูแล้ง

การปลูกพืชฤดูแล้งดำเนินการโดยนายฉลาด โม่มเกลี้ย เกษตรกร บ้านเปือย หมู่ 5 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พืชผักที่ปลูกอาทิ บล๊อคโคลี่,กะหล่ำปลี,พริก,ข้า...

การปลูกผักขจร ในท่อซีเมนต์

การปลูกผัก­ขจรในท่อซีเมนต์โดยนายบัวเลย พวงผกา - ท่านใดสนใจอยากทราบวิธีปลูกสามารถติดต่อได­้ที่นายบัวเลย พวงผกา โทร.085-8005992...

การปลูกผักขจร

การปลูกผักขจร และการทำเกษตรผสมผสาน ของนายบัวเลย พวงผกา เกษตรกรบ้านโนนหินแห่ หมู่ 8 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ...

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(เกษตรผสมผสาน)

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(เกษ­ตรผสมผสาน)ของนายบุญทัย ทองภูเวียง หมู่ 4 บ้านภูมูลเบ้า ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่นดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วมากกว่...

เห็ดฟางกองเตึ้ย

เห็ดฟางกองเตี้ย ดำเนินการโดยนายขวัญชัย ช่วยเงิน เกษตรกรบ้านท่าศาลา หมู่ 8 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น - หากท่านใดต้องการศึกษาดูงานหรือสอบถามรายล­...

ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ ต.บ้านผือ

ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ ดำเนินการโดยนายสมเพียร สาวัง เกษตรกร หมู่ 3 บ้านเปือย ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (ครัวเรือสวนใหญ่ในหมุ่บ้านจะประกอบกิจกรร­มกา...