ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

คลิปวีดีโอการเกษตร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.หนองเรือ แห่งนี้ตั้งอยู่ ณ หมู่ 7 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น บริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ (ถ้าเป็นคนหนองเรือจะเรียนว่าลำน้...

สวนองุ่นเบญจพร 4

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics...

สวนองุ่นเบญจพร 3

สวนอง่นเบญจพร 3 อ.หนองเรือ...

สวนองุ่นเบญจพร 2

อารหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์...

สวนองุ่นเบญจพร

"สวนองุ่นเบญจพร" รูปแบบสวน-ฟาร์มผักปลอดสารพิษ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป.ร้านอาหาร สถานพักผ่อนของครอบครัว ณ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (ถ.ขอนแก่น...