ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

fffffffffffffff

กลุ่มทอเสื่อลายขิต

กลุ่มทอเสื่อลายชิต บ้านหนองสระ หมู่ 4 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น...

กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าเอนกประสงค์

กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าเอนกประสงค์ บ้านหว้า หมู่ 4 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น...

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย บ้านเปือย หมู่ 3 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น...

กระติบไม้ไผ่

ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น...

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น...

ปลาส้ม

ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น...

ทอผ้าฝ้าย

ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น...

ผ้าห่ม

ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น...

ผ้าทอหนองแวง

ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น...