ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ผ้าห่มเล็ก

ผ้าห่มเล็ก เป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติทอด้วยมือด้วยมือ

ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

 

8 ตุลาคม 58 11:29:16