ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ปลาส้ม

ปลาส้ม แปรรูปจากปลาน้ำจืด

วิสาหกิจชุมชน แปรรูปปลา นางเยียนจลา   อ่อนตาแสง  

หมู่ 3  ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แปรรูปปลา อ.หนองเรือ
   

จัดทำโดย บุญนิศา  พรมแพง

 

 

16 มีนาคม 59 13:40:06