ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

กลุ่มวิสาหกิจ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า

ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

16 มีนาคม 59 16:49:51