ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

กระติบไม้ไผ่

ผลิตภัณฑ์กระติบไม้ไผ่ (เล็ก/ใหญ่) สานด้วยความประณีต ลวดลายสวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมาย

โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระติบข้าว ของ  นางอำไพ  อาจมนตรี  เกษตรกรหมู่  13  ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 

กระติ๊บข้าว (อ.หนองเรือ)

 

16 มีนาคม 59 13:19:34