ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทอหนองแวง

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทอหนองแวง

 

      กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอหนองแวง ก่อตั้งเมื่อ 7 ตุลาคม 2548 โดยมี นางทองใบ ศรีวงษ์รักษ์ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกทั้งหมด 50 คน ตั้ง ณ หมู่ 7 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น วัตถุดิบที่ได้(ผ้าฝ้าย) ส่วนใหญ่จะได้จากภายในชุมชน มีสั่งจากที่อื่นบ้างในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อเยอะ ทำให้ต้องซื้อเส้นผ้าฝ้ายที่อื่นบ้าง โดยปัจจุบัน มีการคิดค้นลายใหม่ๆ มากขึ้น อาทิ ลายเกร็ดเต่า, ลายปลาไหล เป็นต้น ซึ่งมีการทอผ้าหลายอย่าง เช่น ผ้าห่ม ผ้าพันคอ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ที่รองจาน ที่รองแก้ว เป็นต้น

 

      หากท่านใดสนใจศึกษาดูงานหรือซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 043-294003

 

 

 

 

8 ตุลาคม 58 11:42:03