ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนประสิทธิ์รุ่งเรือง

กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนประสิทธิ์รุ่งเรือง

 

       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนประสิทธิ์รุ่งเรือง ก่อตั้งเมื่อ 14 มิถุนายน 2554 โดยมี นายวิเชียร ศรีวงษ์รักษ์ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกทั้งหมด 50 คน ตั้ง ณ หมู่ 7 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ผลิตภัณฑ์ที่ขายคือ ข้าวสาร

 

       หากท่านใดสนใจศึกษาดูงานหรือซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 043-294003 

 

 

 

 

8 ตุลาคม 58 11:43:54