ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วิสาหกิจชุมชนสถาบันการเงิน

วิสาหกิจชุมชนสถาบันการเงิน

 

        กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสถาบันการเงิน ก่อตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2548 โดยมี นายนิคม มาตรปัญญา เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกทั้งหมด 221 คน ตั้ง ณ หมู่ 7 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยวิสาหกิจกลุ่มนจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกกลุ่มกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ซึ่งต้องเป็นคนในชุมชนเท่านั้น โดยเงินทุนหมุนเวียนได้จากระดุมหุ้นของสมาชิกและการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ

 

        หากท่านใดสนใจศึกษาดูงานหรือซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 043-294003

 

 

 

 

8 ตุลาคม 58 11:45:41