ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วิสาหกิจชุมชนกระติ๊บข้าว

วิสาหกิจชุมชนกระติ๊บข้าว

 

       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระติ๊บข้าว ต.ยางคำ หมู่ 13 ก่อตั้งเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2550 โดยมี นายกองมี หมื่นแก้ว เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกทั้งหมด 20 คน ตั้ง ณ หมู่ 13 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ผลิตภัณฑ์ที่ขายคือ กระติ๊บข้าวจักสาน ซึ่งมีลวดลายเฉพาะซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

       หากท่านใดสนใจศึกษาดูงานหรือซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 043-294003

 

 

 

 

8 ตุลาคม 58 11:49:10