ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

         นายพุฒธิชา เดชครอง เจ้าของโรงปุ๋ยอัดเม็ด ณ บ้านหนองแสง หมู่ 11 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์ว่า จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ วิศวะกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า แต่ก่อนทำงานที่โรงงานน้ำตาล จ.กาฬสินธุ์ ตำแหน่งผู้จัดการ แต่ด้วยงานหนักและต้องการรักษา สุขภาพ เพราะโรงงานต้องอยู่กับสารเคมี และต้องการมีเวลา ให้กับ ครอบครัว จึงได้ลาออกและมาประกอบอาชีพทาง การเกษตร แทน โดยเริ่มแรก ได้เริ่มทำไร่นาสวนผสม แต่ต้องการหารายได้เพิ่ม จึงได้หันมาปลูกผักขจร ปรากฎว่าได้กำไรดีมาก แต่ด้วยไม่ต้องการใช้สารเคมีจึงได้หันมาให้ความสนใจ ปุ๋ยอินทรีย์ โดยขอคำแนะนำและข้อมูลกับทางเกษตรตำบล รวมทั้งศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง จึงได้คิดทำโรงปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อใช้ในการเกษตร โดยปัจจุบันทำมาได้ 2 ปีแล้ว ปรากฎว่า มีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก แต่มีปัญหาเรื่องของแรงงาน,พื้นที่และวัตถุดิบ ทำให้ ผลิตไม่ทัน

 

         นี้คือเกษตรกรตัวอย่างที่เราขอยกย่องค่ะ เพราะคุณพุฒิชา คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับครอบครัวและ การมีสุขภาพกายใจที่ดี การทำเกษตรถึงแม้จะเหนื่อย เงินก็ไม่ได้มากมายอะไร แต่ถ้าเรารู้จักทำการเกษตรเชิงธุรกิจ โดยอาศัยเศรษฐกิจแบบพอเพียงและอาศัย การเกษตรแบบธรรมชาติ เราก็สามารถร่ำรวยได้นะค่ะ สิ่งที่สำคัญที่สุด ยึดหลักการเกษตรของพระเจ้าอยู่หัวฯ รับรองค่ะ ยังไงก็ไม่จน

 

         หากท่านใดสนใจศึกษาดูงาน และต้องการสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ที่ คุณพุฒิชา เดชครอง โทร.089-8411724 หรือติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 043-294003

 

 

 

 

 

8 ตุลาคม 58 13:35:09