ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

การเกษตรไร่นาสวนผสม ต.โนนสะอาด

         นายคำสอน อินทรวิชา เกษตรกรไร่นาสวนผสม บ้านโนนศิลา หมู่ 13 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ ได้ให้ข้อมูลว่า แต่ก่อนนั้นทำนาทำไร่มาก่อน แต่พอหมดฤดูกาลทำนาแล้วทำให้ไม่มีรายได้ จุนเจือครอบครัว จนเกษตรตำบลมาให้ความรู้เรื่องไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน จึงทดลองทำดูช่วงแรกก็ทำแค่ 1 ไร่ จากที่ดินทั้งหมด 8 ไร่ ปรากฎว่าได้ผลดีและมีรายได้ตลอดทั้งปี จากนั้นก็ได้ขยายมาเป็นไร่ 2 ไร่ และทำบ่อปลาอีก 1 ไร่ ส่วนอีก 5 ไร่ ที่เหลือ คือนาข้าว ปัจจุบันทำมาเกือบ 10 ปีแล้ว และได้ นำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง) คือทำการเกษตรให้พอเพียงไม่ได้หวังการค้าหรือทำเป็นธุรกิจ ถ้าเหลือค่อยนำไปขาย โดยพืชผักส่วนใหญ่ที่ปลูกคือพืชผักสวนครัว อาทิ ถั่วฝักยาว,มะเขือ,พริก,หอม,ฟักทอง,ขิง,ข่า,ตะไคร้ เป็นต้น

 

         นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงเป็ด,ไก่ และทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช้เอง โดยส่วนใหญ่จะหมักพืชผักที่เหลือจากการขายหรือเก็บผลผลิตไม่ทัน พืชผักเน่าเสียก็นำมาหมัก และนอกจากนั้นก็นำหอย,หรือปลาที่ตายแล้วนำมาหมักเป็นต้น โดยไม่อาศัยสารเคมีใดๆ เลย เรียกได้ว่าเป็นการทำไร่นาสวนผสมแบบเกษตรอินทรีย์โดยแท้

 

         ทุกวันนี้ นายคำสอน อินทรวิชา บอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วมีความสุขดีแล้ว มีเวลาอยู่กับครอบครัว แต่ละวันไม่ต้องใช้เงินอยากทานอะไรก็ไปไร่ไปนาก็มีกินแล้ว ส่วนเงินที่ได้จากการขายผักขายปลาก็เก็บไว้ใช้เมื่อคราวจำเป็น ไม่เป็นหนี้เป็นสินใครชีวิตนี้ก็มีความสุขแล้ว

 

         นี้แหละค่ะชีวิตมนุษย์ต้องการอะไรมากมาย หากรู้จักคำว่าพอเพียงแค่นี้ก็เพียงพอที่จะใช้ชีวิตในโลกใบนี้ให้มีความสุขแล้ว

 

 

 

 

8 ตุลาคม 58 13:45:42