ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

การเกษตรไร่นาสวนผสม ต.โนนทัน

         นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด เกษตรตำบลโนนทัน ตรวจเยี่ยม จุดสาธิต บ้านนาเปือย ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

 

         แปลงที่สำรวจคือ แปลง นายทองคูณ เค้าทา ซึ่ง ทำการเกษตร แบบไร่นาสวนผสม อาทิเช่นปลูกกะหล่ำ,มะเขือ,พืชฤดูหนาว,ทำนา เป็นต้น โดยเริ่มแรกนั้นได้ทำเฉพาะไร่นาเท่านั้น ต่อมาได้มีการศึกษาดูงานและมีเจ้าหน้าที่ มาให้ความรู้และแนะนำแนวทางการทำเกษตรแบบผสมสาน ปัจจุบันมีรายได้หลักจากการปลูกพืชผัก นอกจากนั้นยังไม่เพื่อนบ้านที่มีไร่นาติดกันหันมาทำ การเกษตรแบบผสมผสานมากขึ้น ปัจจุบันนอกจากจะเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและดูงานแล้วยังเป็นจุดสาธิตทาง การเกษตรประจำตำบลอีกด้วย

 

         ท่านใดสนใจศึกษาดูงานหรือซื้อผลผลิตทางการเกษตรสามารถ ติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ (043-294003) หรือ นายเทพศิริ สิงห์บ้านหาด เกษตรตำบลโนนสะอาด (08-10510956) 

 

 

 

 

8 ตุลาคม 58 13:47:44