ข้อมูลการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

เกษตรไร่นาสวนผสมบนพื้นที่ 10 ไร่ ต.หนองเรือ

       นายเกริกชัย น้อยเชียงคูณ เกษตรกร บ้านท่าศาลาหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ ผู้มีหัวใจเกษตร ผู้มีแนวคิดทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ในพื้นที่ 10 ไร่ โดยใช้เหตุผลว่า ปฏิบัติปรัชญาตาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงในพื้นที่ 10 ไร่

 

กิจกรรมไร่นาสวนผสมมีดังนี้

  1. ปลูกพุทรา พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ (300 ต้น) โดยนายเกริกชัยได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า ที่ใช้ไม้ค้ำต้น เพื่อเป็นการป้องกันลมพัดดอกร่วง หากดอกร่วงผลผลิตจะลดลงและที่ใช้เศษถ่านมาโรย รวบโคนต้น จะ้เป็นถ่านจากไม้สะเดา ไม้ยูคาลิปตัส เพื่อป้องกันแมลงได้อีกทางหนึ่ง ผลผลิตเฉลี่ย 70 กก/ต้น รายได้ต่อปี ประมาณ 200,000 บาท

  2. หน่อไม้ 3 ฤดู หรือไผ่ตง ให้ผลผลิตได้ตลอดปี พื้นที่ปลูกประมาณ 1 ไร่ (300 กอ)

  3. หน่อไม้ หม่าจู เป็นพันธุ์จากไต้หวัน อยู่ช่วงทดลองปลูกและขยายพันธ์ หน่อไม้ที่ได้จะเป็นหน่อหวาน หน่อใหญ่ ปลูกไว้ 30 กอ )

  4. เตาดินผาถ่าน น้ำส้มควันไม้ โดยน้ำส้มควันไม้ที่ใช้ไล่แมลงใช้ได้ผลคือ ไม้สะเดา, ยูคา ขายน้ำส้มควันได้ขวดละ 10 บาท เป็นการเสริมสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

       นอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่นา 5 ไร่ สระปลา 1 ไร่ และเลี้ยงเป็ด,ไก่ นอกจากนั้นยังปลูกพืชสมุนไพรบริเวณรอบบ้าน อีกด้วย 

 

 

 

 

8 ตุลาคม 58 14:03:02